Nieuws

De jeugdcommissie start met nieuwe leden en een ad-interim voorzitter

De afgelopen maanden zijn er diverse mutaties binnen de jeugdcommissie van Rohda Raalte geweest. Hieronder een samenvatting.

Jurgen Jutten
Allereerst trad Jurgen Jutten enkele maanden geleden toe als nieuw lid. Jurgen is getrouwd met Irene en samen hebben ze 3 kinderen. Waarvan de 2 jongens bij Rohda Raalte in de jeugd voetballen. Jurgen was afgelopen jaar leider van Onder 11-1.

Robert Oplaat
Robert is getrouwd met Renate en hebben samen een dochter en twee zonen. Zijn zonen voetballen in de jeugd. Robert was afgelopen jaar coördinator van de F-league en de Onder 8 groep. Voor het komend seizoen heeft hij zelf vervangers voor deze groepen gevonden zodat er geen sprake is van een ongewenste dubbelfunctie. Robert vervangt binnen de JC Marc Buis als voorzitter coördinatoren. We danken Marc voor zijn inzet gedurende de laatste 2 jaren.

Björn Spijker
Björn trad afgelopen jaar al toe tot de jeugdcommissie en was secretaris. Omdat Rien van der Hooft voornemens is om na de jaarvergadering in november de taken van algemeen secretaris Menno Wolters over te nemen, was en is de JC op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na enkele gesprekken hebben we Björn uiteindelijk bereid gevonden om deze taak op ad interim basis op zich te nemen. Björn wordt daarmee met ingang van het nieuwe seizoen (september) het aanspreekpunt en gezicht van de jeugdcommissie waarvoor wij hem erg erkentelijk zijn. Rien zal de jeugdcommissie vooralsnog binnen het algemeen bestuur vertegenwoordigen.

Vacatures en overige leden
Uiteraard zijn wij blij dat Niek Klomp (onder ander trainingsschema) en Sander Bergsma (onder ander meisjesvoetbal) zich ook dit jaar weer voor de jeugdcommissie zullen inzetten. Datzelfde geldt uiteraard voor alle andere ondersteunende leden. De precieze taakverdeling binnen de JC zal binnenkort besproken worden. We zijn dus nog op zoek naar een nieuwe voorzitter en wat minstens zo belangrijk is: de diverse leeftijdsgroepen zijn nog niet voorzien van een organisatorisch coördinator. Heb je belangstelling meld je dan bij Björn of Robert.

Tenslotte
Ook afgelopen jaar hebben weer een aantal kwaliteitsslagen gemaakt en zijn wij begonnen met het verbinden van de voormalige eilandjes binnen de jeugdafdeling. Er zijn afspraken gemaakt dat er vaker en intensiever vergadert en gecommuniceerd gaat worden tussen JC; TS en de coördinatoren groep.

Ik wens een ieder veel succes,

Rien van der Hooft
(aftredend voorzitter Jeugdcommissie)

Voor jou geselecteerd

Naar boven