Nieuws

Informatieve avond en huldigingen tijdens de Algemene Ledenvergadering

In een volle kantine met een mooie opkomst was het maandagavond 3 december een informatieve avond met afscheid van twee bestuursleden met een mooie staat van dienst.

Ontwikkeling van organisatie de uitleg over de verandering van de organisatie en het beoogde doel om van onderaf ideeën en plannen te ontvangen en de horizontale communicatie tussen de verschillende disciplines binnen Rohda Raalte werd helder uitgelegd door bestuurslid Ben in ’t Veld.

Jeugd Advies Raad Het Rohda bestuur heeft het idee omarmd en uitgewerkt om een jeugd advies raad op te richten. Het streven is een 9-tal jongeren in de leeftijd categorie van JO15-JO17- JO19 te enthousiasmeren om zitting te nemen in de Jeugd Advies Raad. De reden is om meer ideeën te ontvangen en meer mee te krijgen over wat er leeft bij de Rohda Raalte jeugd. Hier is nu niet echt een podium voor op dit moment.

Vernieuwbouw De Algemene ledenvergadering heeft ingestemd met de vraag vanuit het bestuur om de lening af te sluiten en te gebruiken om de geplande vernieuwbouw te kunnen bekostigen. Ook werd duidelijk, dat er meer onderzoek moet plaatsvinden om de exacte kosten van de vorig jaar voorgestelde plannen te bepalen. De geoffreerde prijzen liggen door de hectiek in de bouw hoger, dan in eerste instantie werd verwacht. In februari 2019 zal het bestuur de uitkomst van dit onderzoek aan de leden voorleggen.

De financiële situatie De financiële situatie is goed te noemen. Alle activiteiten die afgelopen seizoen zijn georganiseerd geven een goed resultaat. Ook de liquiditeit is op een gezond niveau. De grote Rohda Raalte Loterij is een grote pijler en mede bepalend voor de betaalbaarheid van de toekomstige vernieuwbouw. Uiteraard naast alle verdere acties en evenementen, die worden georganiseerd.

Huldiging aftredende bestuursleden Menno Wolters en Ben in ’t Veld zijn afgetreden en zijn door de algemene ledenraad gedecoreerd. Menno is benoemd tot “erelid” voor zijn enorme en jarenlange inzet als algemeen secretaris.

Ben in ’t Veld is benoemd tot “ lid van verdienste” voor zijn lange staat van dienst onder ander in de eindverantwoording op technisch voetbalbeleid binnen de vereniging van Rohda Raalte. De beide heren zijn opgevolgd door respectievelijk Rien van de Hooft en Marc Huijsmans.
Al met al een mooie avond en op tot de volgende informatieavond.

Voor jou geselecteerd

Naar boven