Nieuws

Bestuursnieuws

Beste clubmensen van Rohda Raalte; Aan alles komt een einde. Na 9 jaren (3 termijnen) bestuurslid/algemeen secretaris te zijn geweest van onze mooie club deel ik jullie mee, dat ik mijn bestuursfunctie tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2018 zal neerleggen. Ik heb er lang en terdege over nagedacht omdat ik het een prachtige job vind waaraan ik ook veel plezier beleef, maar ben van mening, dat het tijd wordt om het stokje over te dragen.

Dit betekent niet dat ik mij geheel uit de club terugtrek. Jullie zijn dus nog niet van mij af ;) Diverse zaken die ik onder handen heb, naast de taak van bestuurslid/secretaris, blijf ik vooralsnog doen. Daarnaast zal ik de nieuwe secretaris waar mogelijk ondersteunen in de uitvoering van zijn taken.

Mijn mogelijke opvolger heeft zich na diverse gesprekken en rijp beraad aangediend in de persoon van Rien van der Hooft, bestuurslid/voorzitter van de Jeugdcommissie. Op zijn eigen verzoek zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2018 uw instemming worden gevraagd (hoewel dit statutair geen vereiste is). Rien zal zijn functie als voorzitter van de Jeugdcommissie na de zomervakantie neerleggen. Op dit moment is de JC zowel intern als extern op zoek naar een opvolger.

Voor jou geselecteerd

Naar boven