Clubblad De Bult

De Bult is het clubblad van Rohda Raalte dat mede op basis van sponsoring gedrukt wordt door Sonodruk. Het magazine verschijnt zes keer per seizoen. De Bult wordt door een grote groep vrijwilligers bij alle leden thuis bezorgd in ruim veertig wijken van de gemeente Raalte. Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie, bij voorkeur per e-mail op communicatie@rohdaraalte.nl.

Cover_De_BultHet eerste nummer van ieder seizoen is de ‘Bewaarbult’, een extra dikke editie van het clubblad waarin alle (contact-) informatie over de vereniging te vinden is. Met daarin onder andere ook actuele namen en adressen, elftalindelingen, trainingstijden. De overige uitgaven verschijnen gedurende het seizoen en bevatten interviews, achtergronden en vaste onderdelen zoals onder andere de ‘Presesproat’, een column en een rubriek voor de jeugd. De Bult heeft momenteel een oplage van 1.600 stuks (maximaal 1 exemplaar per gezin).


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’
De relatie tussen clubblad De Bult en Rohda Raalte heeft vanaf de start van het clubblad op 9 januari 1976 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Samengevat kun je zeggen dat die relatie er beter en beter op is geworden. De vereniging in het algemeen en het bestuur in het bijzonder waarderen De Bult in hoge mate. Daar staat wel tegenover dat het aanvankelijke elan van enkele jonge, kritische redacteuren is verdwenen. Hoe de oprichting en ontwikkeling van De Bult is gegaan, lees je in onderstaande delen:

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven