Lid Worden

Snel nog wat zaken regelen? Lid worden van Rohda Raalte? Aanmelding-, afmeldings- en wijzigingsformulieren liggen in het secretariaat. Ook zijn deze op deze pagina online verkrijgbaar. Ingevulde formulieren kun je deponeren in de postbus van de ledenadministrateur (Wim Holterman).

Adreswijzigingen moeten ingeleverd worden bij de ledenadministrateur met een wijzigingsformulier. Deze kan ook worden toegezonden per e-mail aan ledenadministratie@rohdaraalte.nl.

Vrijwilliger worden?


 

Downloads
90 Kb Contributiebedragen

De contributie is bij vooruitbetaling per halfjaar verschuldigd. Dat kan via:

  1. Automatische afschrijving van bank- of girorekening. Indien je hiervoor reeds een machtiging hebt getekend, dan blijft de automatische betaling ook voor het komende seizoen gewoon doorlopen. De incasso vindt steeds plaats in juli en januari van elk jaar;
  2. Niet-automatische afschrijving (degene die geen machtiging hebben verleend). Deze leden ontvangen in juli en januari van elk jaar een brief met daarin vermeld het te betalen bedrag. De kosten verbonden aan de inning van de contributie bij niet-automatische betaling bedragen € 2,50 per betaling. Die kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid.
Downloads
100 Kb Aanmeldingsformulier
95 Kb Familiekorting
95 Kb Wijzigingsformulier Rohda Raalte
96 Kb Informatieboekje Rohda Raalte
34 Kb Ordeconvenant Rohda Raalte
184 Kb Stichting Leergeld Salland

Lidmaatschapspas

Iedereen die door Rohda Raalte in het bezit is gesteld van een lidmaatschapspas of vrijwilligerspas voor het seizoen 2018 – 2019, dient deze te tonen bij het bezoeken van competitiewedstrijden van Rohda Raalte 1. Voor de mensen bij de controle is het niet bij te houden wie wel en wie geen lid is van Rohda Raalte. Daarom zullen zij u bij het niet tonen van uw lidmaatschapspas verzoeken een entreebewijs te kopen.

Gratis toegangsbewijs

Partners van ereleden, leden van verdienste, spelende, trainende, niet-spelende en ondersteunende leden hebben recht op één gratis toegangsbewijs voor het gehele seizoen. Voor het komende seizoen kunnen zij deze kaarten afhalen op donderdag 6 september 2018 tussen 19.00 uur en 20.30 uur in ons clubgebouw. Let op: Er wordt slechts één zittingsavond belegd, dus houdt de betreffende avond in de gaten. Met ingang van dit seizoen hoeft er overigens geen toegang meer te worden betaald voor de zittribune.


Uitschrijven bij Rohda Raalte?
Afmeldingen moeten plaatsvinden vóórdat de contributie voor de volgende seizoenshelft in rekening wordt gebracht (respectievelijk 1 juli en 1 januari). Afmelden ná die datum houdt in dat de contributie voor de nieuwe seizoenshelft normaal voldaan moet worden. Uitschrijven kan middels onderstaande formulier.

Downloads
95 Kb Afmeldingsformulier Rohda Raalte

 

Contactpersonen 2018/2019
Spelende seniorenleden veld (geboren in 1999 of eerder) – Senioren
Marloes Eikelboom 06 – 20 25 91 02 recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2000 of 2001) – Onder 19
Matthijs Cents  06 – 20 98 16 84 onder19@rohdaraalte.nl
Spelende meisjes veld 
Monique van Vilsteren  06 – 30 24 31 04 Meisjesvoetbal@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2002 of 2003) – Onder 17
Rens Habers 06 – 19 26 90 54 onder17@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2004 of 2005) – Onder 15
Ruud Groen 06 – 52 55 33 93 onder15@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2006 of 2007) – Onder 13, Onder 12
Vacant onder13@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2008 of 2009) – Onder 11, Onder 10
Martin Tigchelaar 06 – 51 54 23 34 onder11@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2010 of 2011) – Onder 9, Onder 8
Frank Veldhuis  06 – 82 52 98 33 onder9@rohdaraalte.nl
Spelende jeugdleden veld (geboren in 2012 of later) – F-league
Twan Smale 06 – 46 43 65 07 f-league@rohdaraalte.nl
Spelende leden zaal – Zaalvoetbal
Sander Hagen 06 – 24 16 97 90 wedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl
Vragen met betrekking tot verrekening van contributies/selectiebijdrage/boetes
Wim Holterman 0572 – 35 47 10 ledenadministratie@rohdaraalte.nl
Naar boven