Bestuur

Hieronder staan alle namen vermeld van de bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering Algemeen Bestuur van maandag 11 november 2019.

Naam Functie
Han Reinders Voorzitter
Rien van der Hooft Algemeen Secretaris
Erwin Schotman Penningmeester
Frank van Rossum Voorzitter Accommodatiecommissie
Vacant Voorzitter Jeugdcommissie
Marloes Fuselier Voorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren
Vacant Voorzitter Technische Stuurgroep

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohdaraalte.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING BESTUUR RKSV ROHDA RAALTE SEIZOEN 2019-2020

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– zitting in het team media en communicatie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– eindverantwoordelijk voor ledenbeleid
– voorzitter RvT van de stichting VPRR
– als DB eindverantwoordelijk kantine
– gezamenlijk met DB fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels en VOG
– eindverantwoordelijk Kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– eindverantwoordelijk website; e-mail adressen en Cloud omgeving
– eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine
– gezamenlijk met DB fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Erwin Schotman
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden maar exclusief sponsorbijdragen
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– gezamenlijk met DB fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Vacant (waargenomen door Rien van der Hooft)
E-mail: vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter jeugdcommissie waaronder ressorteren de subcommissies; toernooi, ontspanning en jeugdkamp
– verantwoordelijke voor het regionaal overlegorgaan voor junioren- en pupillenaangelegenheden

Marloes Fuselier
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie en verantwoordelijk voor de organisatie recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

Vacant (waargenomen door Han Reinders)
E-mail: technischecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter technische stuurgroep
– lid beleidscommissie 1e selectie senioren
– contactpersoon selectieteams senioren en junioren

Frank van Rossum
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie en verantwoordelijk voor accommodatie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– melding en afhandeling schades
– coördinator project ver- en/of nieuwbouw

Vergaderschema bestuur en belangrijke data verenigingsjaar 2019-2020

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering
27 augustus 2019 10 september 2019 11 november 2019
8 oktober 2019 22 oktober 2019  
18 november 2019 3 december 2019 Nieuwjaarsreceptie
17 december 2019 7 januari 2020 4 januari 2020
21 januari 2020 25 februari 2020  
17 maart 2020 31 maart 2020  
28 april 2020 12 mei 2020  
26 mei 2020    
Naar boven