Bestuur

Hieronder staan alle namen vermeld van de bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering Algemeen Bestuur van maandag 20 november 2017. Het bestuur komt elke maand bijeen voor een algemene bestuursvergadering en een dagelijks bestuursvergadering.

Naam Functie
Han Reinders Voorzitter
Menno Wolters Algemeen Secretaris
Erwin Schotman Penningmeester
Frank van Rossum Voorzitter Accommodatiecommissie
Rien van der Hooft Voorzitter Jeugdcommissie
Marloes Eikelboom Voorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren
Ben in ’t Veld Voorzitter Technische Stuurgroep

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohdaraalte.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING BESTUUR RKSV ROHDA RAALTE SEIZOEN 2017-2018

H. Reinders, Grimberg 26, 8103 HP Raalte
tel. (0572) 35 89 00, mobiel (06) 53 73 37 24
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie;
– kwaliteitszetel in communicatiecommissie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– voorzitter RvT van de Stichting VPRR
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– voorzitter commissie ledenbeleid
– als DB eindverantwoordelijk kantine

M. Wolters, Twickel 116, 8103 HK Raalte
tel. (0572) 35 60 80, mobiel (06) 43 84 38 16
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fair Play-beleid
– eindverantwoordelijk kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

E. Schotman, Reiger 84, 8103 AW Raalte.
tel. mobiel (06) 51 27 41 52
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden maar exclusief sponsorbijdragen
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

R. van der Hooft, Korhoen 4, 8103 CK Raalte
tel. mobiel (06) 29 50 44 56
E-mail: vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter jeugdcommissie waaronder ressorteren de subcommissies toernooi, ontspanning en jeugdkamp
– verantwoordelijke voor het regionaal overlegorgaan voor junioren- en pupillenaangelegenheden

M. Eikelboom.
tel. mobiel (06) 20 25 91 02
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie
– verantwoordelijk voor de organisatie recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

B. in ‘t Veld, Nachtegaal 3, 8103 CJ Raalte
tel. mobiel (06) 40 28 97 13
E-mail: technischecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter technische stuurgroep
– lid beleidscommissie 1e selectie senioren
– contactpersoon selectieteams senioren en junioren

F. van Rossum, Fazant 30, 8103 EL Raalte
tel. privé (0572) 35 17 58, mobiel (06) 10 04 35 70
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden
– accommodatie

Vergaderschema bestuur en belangrijke data verenigingsjaar 2017-2018

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering
28 augustus 2017 4 september 2017 20 november 2017
26 september 2017 12 september 2017
23 oktober 2017  3 oktober 2017 Nieuwjaarsreceptie
27 november 2017 31 oktober 2017 6 januari 2018
8 januari 2018 6 november 2017
5 februari 2018 21 november 2017
12 maart 2018 12 december 2017
23 april 2018 22 januari 2018
28 mei 2018 5 maart 2018
9 april 2018
14 mei 2018
(18 juni 2018)
Naar boven