Bestuur

Hieronder staan alle namen vermeld van de bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering Algemeen Bestuur van maandag 21 november 2016. Het bestuur komt elke maand bijeen voor een algemene bestuursvergadering en een dagelijks bestuursvergadering.

Naam Functie
Han Reinders Voorzitter
Menno Wolters Algemeen Secretaris
Erwin Schotman Penningmeester
Michel Jansen Voorzitter Accommodatiecommissie
Rien van der Hooft Voorzitter Jeugdcommissie
Marloes Eikelboom Voorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren
Ben in ’t Veld Voorzitter Technische Stuurgroep

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohdaraalte.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING BESTUUR RKSV ROHDA RAALTE SEIZOEN 2016-2017

H. Reinders, Grimberg 26, 8103 HP Raalte
tel. (0572) 35 89 00, mobiel (06) 53 73 37 24
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie;
– kwaliteitszetel in communicatiecommissie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– voorzitter RvT van de Stichting VPRR
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– voorzitter commissie ledenbeleid
– als DB eindverantwoordelijk kantine

M. Wolters, Twickel 116, 8103 HK Raalte
tel. (0572) 35 60 80, mobiel (06) 43 84 38 16
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fair Play-beleid
– eindverantwoordelijk kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

E. Schotman, Reiger 84, 8103 AW Raalte.
tel. mobiel (06) 51 27 41 52
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden maar exclusief sponsorbijdragen
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

R. van der Hooft, Korhoen 4, 8103 CK Raalte
tel. mobiel (06) 29 50 44 56
E-mail: vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter jeugdcommissie waaronder ressorteren de subcommissies toernooi, ontspanning en jeugdkamp
– verantwoordelijke voor het regionaal overlegorgaan voor junioren- en pupillenaangelegenheden

M. Eikelboom.
tel. mobiel (06) 20 25 91 02
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie
– verantwoordelijk voor de organisatie recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

B. in ‘t Veld, Nachtegaal 3, 8103 CJ Raalte
tel. mobiel (06) 40 28 97 13
E-mail: technischecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter technische stuurgroep
– lid beleidscommissie 1e selectie senioren
– contactpersoon selectieteams senioren en junioren

M. Jansen, Wulp 3, 8103 BT Raalte
tel. privé (0572) 36 24 11, mobiel (06) 22 78 83 22
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden
– accommodatie

Vergaderschema bestuur en belangrijke data verenigingsjaar 2016-2017

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering
8 augustus 2016 29 augustus 2016 21 november 2016
5 september 2016 26 september 2016
3 oktober 2016 Nieuwjaarsreceptie
24 oktober 2016 31 oktober 2016 7 januari 2017
28 november 2016 19 december 2016
9 januari 2017 23 januari 2017
6 februari 2017 6 maart 2017
13 maart 2017 10 april 2017
24 april 2017 22 mei 2017
29 mei 2017
Naar boven