Renovatie sportpark

Van de bestuurstafel (29-05-2017)

Tot nu toe is in het bestuur het vizier gericht geweest op het ontwikkelen van nieuwbouwplannen. Sinds de presentatie van de eerste plannen, nu al weer een paar jaren geleden, is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren binnen de financiële polsstok van onze vereniging. Tal van aandachtspunten zijn hierbij over het voetlicht gekomen zoals bezuinigingen in de bestaande kostenstructuur, duurzaamheid, fiscale regelgeving en dergelijke.
In het bestuur is er nu voldoende inzicht, dat nieuwbouw van het clubgebouw in combinatie met nieuwe kleedkamers, de zogenaamde zwembadvariant, niet realiseerbaar is binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging. Het bestuur wil de vereniging niet opzadelen met financiële lasten die de draagkracht van de vereniging ver te boven zouden kunnen gaan.

Dit alles afwegende, is er onlangs in het bestuur voor gekozen om ons nu te richten op (ingrijpende) renovatie van onze huidige accommodatie. De eerste gesprekken en onderzoeken zijn in gang gezet. Wij willen uiterlijk tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2017 de definitieve plannen aan de leden voorleggen, inclusief de financiële (on)mogelijkheden.

Wij houden je in de tussentijd van relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Het bestuur


De leden van Rohda Raalte hebben op maandag 18 mei 2015 tijdens een extra ingelaste ledenvergadering ingestemd met het verder uitwerken van plannen voor de clubaccommodatie in het kader van het hernieuwde Sportpark Tijenraan. Sindsdien is er een commissie nieuwbouw gevormd die het bestuur zal ondersteunen. Bij de nieuwbouwplannen gaat het om diverse mogelijkheden waarbij onder meer nieuwe kleedkamers, kantine en secretariaten en om de sloop van de eigen ruim dertig jaar oude Rohdahal.Naar boven