Nieuws

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING ROHDA RAALTE (herinnering)

Beste leden, ereleden en ondersteunende leden van R.K.S.V. Rohda Raalte,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering.

Datum: maandag 18 maart 2019
Plaats: kantine van Rohda Raalte.
Aanvang: 20.00 uur.

Deze extra ledenvergadering zal in het teken staan van de verbouwplannen.

AGENDA
1. Opening

2. Mededelingen

3. Verbouwplannen.
In de Algemene Ledenvergadering van 3 december jl. hebben wij de laatste stand van zaken inzake de verbouwplannen met U besproken. Op dat moment was duidelijk dat verder onderzoek nodig was en werd afgesproken dat wij in februari / maart 2019 bij U terug zouden komen.
De leden zijn in dezelfde ledenvergadering akkoord gegaan met het aangaan van een lening ad € 500.000,- via de gemeente Raalte en de SVN. Daar er uit eigen middelen € 150.000,- ter beschikking is, lag er een basis budget van in totaal € 650.000,- voor de 3 fasen: kantine; kleedkamers 5-12 en de kleedkamers onder de tribune.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden, samen met diverse andere partijen onderzocht wat de mogelijkheden binnen dit budget zijn. Ook een vergroting van dit budget is bestudeerd en zal met U besproken worden.

Het ligt in de bedoeling om in deze ledenvergadering een definitieve instemming van de leden te verkrijgen om de verbouwplannen te gaan uitvoeren. Daar er momenteel nog enkele onzekerheden zijn rondom de vergunningseisen van de gemeente; horecaeisen en eventuele grondaankopen is het mogelijk dat er twee verschillende versies gepresenteerd en besproken zullen worden.

4. Rondvraag

5. Sluiting

Raalte, 13 maart 2019.
Namens het bestuur,

Han Reinders, voorzitter
Erwin Schotman, penningmeester
Rien van der Hooft, algemeen secretaris

Voor jou geselecteerd

Naar boven