Nieuws

De Bewaarbult niet langer voor iedereen

Zaken als duurzaamheid en privacy zijn ondertussen al weer geruime tijd onderdeel van het dagelijks leven en spelen ook binnen de voetbalverenigingen een belangrijke rol. Afgelopen jaar werden al enkele zaken zoals de adresgegevens en de bondsnummers geschrapt uit de Bewaarbult. Dit jaar heeft het bestuur besloten dat de Bewaarbult niet langer bij iedereen in de bus zal vallen. Ben jij, of iemand anders binnen je gezin geen Rohda Raalte vrijwilliger; kaderlid of sponsor dan zul je niet langer automatisch een exemplaar ontvangen. De verspreiding van de Bewaarbult start 10 augustus en kan tot 2 weken in beslag nemen.

Rohda Raalte heeft het afgelopen jaar de website en veel andere documenten aangepast of laten aanpassen om aan de privacy wetgeving te voldoen. Privé e-mailadressen; telefoonnummers en de meeste namen verdwenen of werden aangepast. Voor Rohda Raalte e-mailadressen werden geheimhoudingsverklaringen getekend. De privacy wetgeving schrijft voor dat gegevens over individuen alleen verstrekt mogen worden indien hiervoor een noodzaak aanwezig is. Binnen een vereniging is dat soms lastig.

Spelers en ouders krijgen geen bewaarbult meer
Wij gaan ervan uit dat spelers en ouders over hun team of het team van hun kind geïnformeerd worden via de leiders en trainers. Deze kaderleden kunnen ook de namen en contactgegevens van andere Rohda Raalte contactpersonen doorgeven. Het overgrote deel van de overige communicatielijnen voor deze personen loopt via de coördinatoren; de jeugdcommissie of de technische commissie. Uiteraard mogen ook de kaderleden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekken en vragen wij hun en U deze gegevens te vernietigen zodra ze niet meer relevant zijn.

Toch een Bewaarbult nodig?
Ben je van mening dat je toch een Bewaarbult nodig hebt; ben je snel op zoek naar een bepaalde vrijwilliger bij Rohda Raalte of heb je onterecht geen bewaarbult ontvangen? Wij zorgen dat er een redelijke hoeveelheid exemplaren van de Bewaarbult klaar ligt in het wedstijdsecretariaat.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie ons bereiken via:
secretariaat@RohdaRaalte.nl

Namens het algemeen bestuur
Rien van der Hooft, algemeen secretaris

Voor jou geselecteerd

Naar boven