Nieuws

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 11 november 2019

Op maandag 11 november 2019 vindt in onze kantine weer de Algemene Ladenvergadering (ALV) plaats. Op de agenda staat onder ander de behandeling van de jaarcijfers 2018-2019, de begroting 2019-2020, de stand van zaken betreffende de (ver)nieuwbouwplannen en de bestuursverkiezing. (Eerder werd gepubliceerd dat de vergadering op 4 november gehouden zou worden.)

Evenals vorig jaar bieden wij geïnteresseerde leden de gelegenheid om vooraf over de jaarrekening en begroting te worden geïnformeerd. Daarom is er op dinsdag 5 november om 20:00 uur een bijeenkomst in de bestuurskamer, waarin de cijfers worden gepresenteerd en u volop de gelegenheid heeft om hierover vragen te stellen. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de algemeen secretaris, Rien van der Hooft via e-mail: secretariaat@RohdaRaalte.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur

Voor jou geselecteerd

Naar boven