Nieuws

Aanpassing Financiële Commissie: Penningmeester Erwin Schotman stopt

Zoals jullie weten zijn we langere tijd bezig om het bestuur anders in te gaan delen, zodat er meer clubmensen betrokken worden bij alle lopende zaken. Hierover zal op de Algemene Ledenvergadering (lees ALV) verder toelichting worden gegeven. Als gevolg hiervan gaan wij nu ook door om de financiële commissie toekomst bestendig te maken: De Financiële Commissie 2.0.

Binnen Rohda Raalte hebben we in de afgelopen jaren de financiële huishouding doorgelicht een aangepast. De zaken staan er weer goed voor en we kunnen weer tegen een stootje, zoals nu de Corona perikelen doorstaan. De laatste fase is om nu de structuur aan te passen. Hierbij zullen we overgaan naar de volgende structuur:

  • Penningmeester die op bestuurlijk niveau de lange termijn van de vereniging met betrekking tot de financiële zaken in de gaten houdt.
  • Teamleider Team Financiële zaken die de dag dagelijkse zaken zal gaan verzorgen. Hij zal dan dit in nauw overleg met de penningmeester gaan doen, maar de penningmeester zal niet meer met dag dagelijkse zaken gaan bezig houden.

Hierdoor werken wij ook aan het plan om meer clubmensen bij Rohda Raalte, in dit geval de financiële commissie, te betrekken.

In de financiële commissie zijn wij ook nog op zoek naar iemand met HR affiniteit, zodat wij ook personele zaken breder in de organisatie kunnen wegleggen. Mocht jij je aangesproken voelen, meld je dan bij Rohda Clubmensen of bij penningmeester@rohdaraalte.nl. Wij komen graag met je in contact hierover.

Nu we de financiële zaken bij Rohda Raalte op orde hebben, komt er voor mij ook het moment om aan te kondigen dat ik besloten heb om na 4 jaar mij op de komende ALV niet opnieuw beschikbaar te stellen voor de functie van penningmeester. Ik zou deze functie slechts voor 1 jaar uitvoeren, maar het werden 4 mooie jaren. We weten nu wat financieel mogelijk is binnen de vereniging, met als bekroning het mooie nieuwe clubhuis.

In de zoektocht naar een nieuwe penningmeester, hebben we gelukkig iemand van binnen de vereniging kunnen vinden, die de kennis en kunde heeft om de functie van penningmeester op zich te kunnen nemen. Wij hebben Frank Veldhuis bereid gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen, onder het voorbehoud van goedkeuring door de ALV in november. Frank stelt zich hieronder aan jullie voor.

Ik zal dan ook met een gerust hart de taak overdragen. In de komende maanden zullen wij aan de overdracht gaan beginnen, waarbij de officiële overdracht op de ALV zal plaatsvinden. Na de benoeming zal ik zeker voor bepaalde projecten beschikbaar blijven voor Rohda Raalte, als er vraag is naar mijn kennis op dit gebied.

Ik wens jullie alvast een goede vakantie.

Groet, Erwin Schotman

Frank Veldhuis
Mijn naam is Frank Veldhuis, 38 jaar en woonachtig in Raalte met Nienke en onze twee kinderen Julian en Floris. Ze voetballen allebei bij Rohda Raalte, komend seizoen in de O13 en de O11. Toen de oudste in de O8 (toen nog F-jes) kwam, verzorgde ik trainingen en was ik er bij bij de wedstrijden op de zaterdag. De afgelopen twee jaar heb ik de functie van coördinator op me genomen, eerst voor de O8- en O9-groep, het afgelopen jaar voor de O10- en O11-groep.

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe Voetbalbeleidsplan als lid van de Klankbordgroep. Ik werk bij Van Wijhe Verf in Zwolle en ben daar financieel eindverantwoordelijk. Ook voor mijn huidige baan heb ik financiële functies bekleed. De functie van penningmeester bij Rohda Raalte sluit daar dus ook mooi bij aan. Rohda Raalte is een club die volop in ontwikkeling is en ik hoop dat mijn ervaring helpt in het verder vormgeven van deze positieve ontwikkelingen. Ik kijk er naar uit en zie jullie allemaal graag op het sportpark!

Groet, Frank Veldhuis

Voor jou geselecteerd

Naar boven