Nieuws

Uitstel algemene ledenvergadering Rohda Raalte

Het bestuur heeft besloten de Algemene ledenjaarvergadering van 2 november aanstaande tot nader orde uit te stellen. Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het is op dit moment onzeker of de ALV überhaupt fysiek gehouden kan worden. Of we een eventuele digitale versie zullen houden bekijken we vanaf 1 november.

Wettelijk mogen wij de jaarvergadering 10 maand (was 6 maand) na afloop van het verenigingsjaar organiseren.  

Besluiten over de verbouwing, renovaties of andere grote investeringen zijn door het algemeen bestuur op dit moment doorgeschoven naar een later tijdstip. Allereerst zullen alle financiële en andere gevolgen van het Coronavirus duidelijk moeten zijn.

Wat wij wel doorvoeren

 • Bestuurswisseling
  • De bestuurstermijn van onze penningmeester Erwin Schotman loopt dit jaar af. Erwin heeft aangegeven zich, in verband met zijn drukke werkzaamheden, niet her-verkiesbaar te stellen. Inmiddels hebben wij Frank Veldhuis bereid gevonden deze functie per 2 november aanstaande in te vullen. Wij danken Erwin alvast voor zijn grote inzet en de niet onaanzienlijke veranderingen die hij mede heeft bewerkstelligd. Wij zijn verheugd dat hij binnen de Stichting voetbalpromotie als vrijwilliger voor Rohda Raalte behouden blijft. Wij zullen als vereniging op een later moment afscheid van Erwin nemen.
 • Financieel
  • Mede door (Corona en andere) subsidies heeft de vereniging in 2019/2020 een bescheiden positief resultaat behaald. Wij voegen dit resultaat toe aan de algemene reserve.  
  • Op 26 oktober om 19:30 zal de huidige Penningmeester Erwin Schotman toelichting geven op de financiële cijfers. Mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal dit tot nader orde plaatsvinden in de Bestuurskamer. De cijfers over 2019/2020 en het budget voor 2020/2021 zullen in deze vergadering worden vastgesteld en de penningmeester zal decharge worden verleend.  U dient zich bij de algemeen secretaris aan te melden voor deze vergadering.
  • Ingaande 19 oktober liggen de stukken ter inzage in de bestuurskamer.
  • Zoals elk jaar passen wij de contributie aan volgens het indexcijfer van het CBS

Als U het niet met deze beslissingen eens bent kunt U:

 • Een tegenstem uitbrengen voor de aanstelling van Frank Veldhuis als nieuwe penningmeester per 2 november 2020.
 • Een tegenkandidaat voordragen voor Frank Veldhuis. Dit voorstel moet voorzien worden van 10 handtekeningen van medestanders.
 • Bezwaar aantekenen tegen het eventueel uitstellen van de ALV tot na 31 december 2020.

Tegenstemmen, tegenkandidaten, bezwaren en aanmelding voor de financiële vergadering op 26 oktober kunnen door leden met stemrecht tot en met 26 oktober worden gemeld bij de algemeen secretaris Rien van der Hooft via secretariaat@RohdaRaalte.nl

Bijlagen:

Namens het algemeen bestuur

Voor jou geselecteerd

Naar boven