Nieuws

Kennismakingsavond 28 en 29 Juni

Op 28 en 29 juni zal er voor de jeugdteams een aftrapbijeenkomst zijn. We willen spelers en ouders per leeftijdscategorie goed informeren over het nieuwe seizoen. Tevens is het een mooi moment dat de spelers elkaar leren kennen.

Schrijf om die reden volgende data en tijdstippen al in jullie agenda. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om jullie goed voor te lichten over onze aanpak en jullie de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen.

  • Voor F-league en O8 groep wordt een afzonderlijke avond belegd.
  • 28 juni 18:30 – 19:15 onderbouw (O9 t/m O10)
  • 28 juni 19:30 – 20:15 bovenbouw (O15 t/m O19)
  • 29 juni 18:30 – 19:15 middenbouw (O11 t/m O14)

Wij reken op een grote opkomst. Een vereniging zijn we samen.

Voor jou geselecteerd

Naar boven