Nieuws

Algemene ledenvergadering naar 28 november 2022

Voorinfo financiën op 17 november

Na twee digitale versies vind op maandag 28 november 2022 om 20:00 uur voor het eerst weer een fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) in ons clubhuis plaats. In verband met het WK voetbal wijkt deze datum af van de voorgenomen datum in de Bewaarbult.

Op de agenda staat onder ander de behandeling van de jaarcijfers 2021-2022, de begroting 2022-2023, de stand van zaken betreffende de bouwplannen rondom o.a. de kleedkamers en de hal en de bestuursverkiezing. Waarschijnlijk wordt ook een aanpassing van het huishoudelijk reglement voorgesteld.

Binnenkort ontvangen de leden, begunstigers en vrijwilligers een uitnodiging.

Voorinfo Jaarrekening en begroting

Evenals voorgaande jaren bieden wij geïnteresseerde leden, begunstigers en vrijwilligers de gelegenheid om vooraf over de jaarrekening en begroting te worden geïnformeerd. Daarom is er op donderdag 17 november om 19:00 uur een bijeenkomst in de bestuurskamer, waar de cijfers worden gepresenteerd en u volop de gelegenheid heeft om hierover vragen te stellen. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de algemeen secretaris, Rien van der Hooft via het e-mailadres: secretariaat@RohdaRaalte.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur

Voor jou geselecteerd

Naar boven