Nieuws

Nieuwbouwplannen en contributieverhoging

Zo’n 85 leden vonden het maandagavond 18 mei belangrijk om aanwezig te zijn bij de extra ingelaste ledenvergadering in de kantine van ons clubhuis. In deze vergadering gaven Frank van Rossum en Christian Heethaar uitleg over de plannen van Rohda Raalte ter aanzien van het ‘Nieuwe Tijenraan’. Tevens werd er toelichting gegeven op de verhoging van de contributie.

20150518_202720

Als eerste was er het woord aan Frank van Rossum en Christian Heethaar die de vergadering toe spraken over de plannen van de nieuwbouw, wat over een jaar of vier aan de orde is.

Wat is er al gebeurd
– Gesprekken met de gemeente
– Studie demografische ontwikkeling
– Gesprekken met de commissies binnen Rohda Raalte
– Gesprekken met partijen Vitale sportvereniging
– Financiële situatie

Filmpje over de accomodatie van toen tot en met nu van Studio CA:

Daarna werden er tekeningen van de nieuwbouw gepresenteerd, met diverse mogelijkheden qua onder andere kleedkamers, kantine en secretariaten. Het ligt in de planning om een enquête te houden onder de leden om inzicht te krijgen in wat de leden graag willen. Verder kan iedereen input geven met ideeën. Hiervoor is er een ideeënbus gemaakt waar een ieder input kan geven. Tevens komt er een speciale pagina op de website van Rohda Raalte.

20150518_205918

Er zal verder een speciale commissie nieuwbouw in het leven geroepen worden die Frank en Christian gaan ondersteunen. Hier zijn al diverse personen bereidt voor gevonden om mee te denken en de kar te gaan trekken. Er zijn nog meerdere mensen nodig. Binnenkort meer hier over. Daarna werd er gestemd voor de voortgang van het plan van Frank en Christian. Unaniem werd er positief gestemd zodat men door kan gaan op de weg die ingezet is.

Op weg naar een gezonde vermogenspositie
Contributie verhoging is noodzakelijk om eventuele grotere uitgaven in de toekomst mogelijk te moeten maken. Penningmeester Joep van den Enk gaf aan waarom dit noodzakelijk is. Dit is nog niet om de eventuele nieuwbouw of verbouw mogelijk te maken. Het gaat puur om de vereniging gezond te houden. Dit gaf toch wel enige discussie, maar uiteindelijk werd er voor gestemd. Met name nadat Gerard Marsman zijn visie had gegeven door vooruit te denken en men in liet zien hoe wij onze vereniging voor ‘onze’ kinderen achter moeten laten.

Wel zal er men in de toekomst de contributie per maand kunnen gaan betalen en voor gezinnen met meerdere Rohda Raalte leden zal er een kortingsbedrag vastgesteld worden.

Voor jou geselecteerd

Naar boven