Nieuws

Start vrienden van ROHDA Raalte

Aan alle mensen die Rohda Raalte een warm hart toedragen, Zoals bij velen al bekend start onze Vereniging met de Vrienden van ROHDA Raalte. Hiervoor hebben wij, voor alle duidelijkheid, de doelstelling en voorwaarden van het lidmaatschap van deze club op een rijtje gezet.

VVRR-WEBSITE

Doelstelling
De doelstelling van de Vrienden Van ROHDA Raalte is om de vereniging ROHDA Raalte financieel te ondersteunen bij initiatieven, investeringen of activiteiten die de binding binnen de vereniging ten goede komen. Deze kunnen op alle aandachtsgebieden binnen de club betrekking hebben, jeugd, senioren, accommodatie etc.

Daarnaast heeft de Vrienden van ROHDA Raalte als doel om mensen met een warm hart voor ROHDA Raalte samen te brengen. Hiervoor zal minimaal tweemaal per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd. Alle namen van deelnemers krijgen een prominente plek op ons sportpark.

Als Vriend van ROHDA Raalte kunt u suggesties aandragen van aandachtsgebieden waarvan u vindt dat een deel van de inkomsten aan moet worden besteed. Het bestuur van de vereniging bepaald in overleg met de commissie Vrienden van Rohda Raalte waar het geld uiteindelijk aan wordt uitgegeven.

Jaarlijks wordt door de commissie m.b.t. de bestede gelden verantwoording afgelegd aan u als Vriend van ROHDA Raalte.

Betaling
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,00 per seizoen. Indien u gedurende het seizoen lid wordt, dan betaalt u ook € 50,00, tenzij de jaarlijkse bijeenkomst al is geweest. In de laatste situatie bedraagt het lidmaatschap € 25,00, voor de resterende periode van het lopende jaar (seizoen). Het is ook mogelijk om als persoon / bedrijf meerdere malen lid te worden. Ook in dit geval bedraagt de contributie steeds € 50,00 per persoon.

De betaling vindt 1x per jaar plaats aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen middels een incasso. Dit zal 1 september zijn en zal worden uitgevoerd door onze ledenadministratie (ledenadministratie@rohdaraalte.nl).

Start
Aanvang van het seizoen 2017 / 2018 zal het lidmaatschap starten. De aftrap vindt plaats bij de eerste thuiswedstrijd van ROHDA Raalte 1.

Opzegging
Indien u er voor kiest om het lidmaatschap op te zeggen, kan dat door een schriftelijke mededeling te doen aan de ledenadministrateur met inachtneming
van een opzegtermijn van 3 maanden.

Communicatie
Er zal enkel per mail worden gecommuniceerd over uitnodigingen en het delen van nieuws. Voor vragen kunt u contact opnemen met vvrr@rohdaraalte.nl

Met een sportieve groet,
Namens de Commissie Vrienden van ROHDA Raalte,

Paul Ruiter

Voor jou geselecteerd

Naar boven