Nieuws

Bestuur komt met positief verhaal naar de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering

In een zeer volle Rohda-kantine vond gisterenavond de Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur had vooral positieve zaken te melden voor wat betreft de huidige financiële situatie en de vernieuwbouwplannen.

Bestuurswisseling en verlenging termijn Ook vond er een bestuurswisseling plaats; Michel Jansen heeft na 8 jaar besloten om het bestuur te verlaten en heeft samen met het bestuur een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Frank van Rossum. Frank is zeker geen onbekende binnen Rohda en is in het dagelijks leven bouwkundig projectleider. Hij krijgt binnen het bestuur de verantwoording voor wat betreft de functie accommodatie. Bestuursleden Erwin Schotman en Rien van der Hoofd hebben hun bestuur termijn verlengt onder goedkeuring van de aanwezige leden middels een hartelijk applaus.

Speech afscheid Michel Jansen

Financiële situatie Rohda Raalte De financiële situatie ziet er weer een stuk rooskleuriger uit dan de laatste jaren het geval was. Met vereende krachten is het seizoen 2016/2017 afgesloten met een zeer gezonde winst, waarbij bijvoorbeeld de Grote Rohda Raalte Loterij een van de peilers is waar het goede resultaat op rust. Ook is de verwachting voor de toekomst positief te noemen, als iedereen zijn steentje blijft bijdragen. Ook werden er weer Obligaties uitgeloot. Deze kunt je hier terug vinden.


Vernieuwbouw plannen Tijdens de avond zijn ook de vernieuwbouwplannen van het huidige clubhuis gepresenteerd. Door de sterk verbeterde financiële situatie op korte en langere termijn is er een fundament om de plannen rondom de vernieuwbouw van het clubhuis te gaan verwezenlijken. Niet gelijk het hele sportpark aanpakken, maar gefaseerd kijken hoever onze financiële polsstok reikt is hierbij in het achterhoofd gehouden. Ook wethouder Hiemstra van de gemeente Raalte heeft hierbij het commitment uitgesproken namens het college, om zich sterk te maken voor een lening tegen gunstige conditie´s.


Spontane handdoeken actie Dan zijn er veel leden, die ROHDA Raalte een warm hart toedragen. Zo ook Marcel te Wierik en Tino Nijland met ondersteuning van René te Wierik. Zij hebben samen met welwillende sponsors een handdoeken actie opgestart, waarbij je eigen naam op de handdoek kan worden geprint. En dit allemaal om de mooie club ROHDA Raalte te ondersteunen in de vernieuwbouw plannen en de jeugd.

Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij er weer met vertrouwen naar de naar de toekomst gekeken kan worden.

Foto’s: Vanessa Driessen-Weertman

Voor jou geselecteerd

Naar boven