Sportpark Tijenraan

Rohda Raalte bestaat al sinds mei 1929. Destijds werd voor 80 gulden per jaar het oude voetbalveld van de patronaat aan de Zwolsestraat, bij uitspanning Tivoli, gehuurd. Omkleden moest toen nog bij Tivoli, maar in april 1932 krijgt Rohda een eigen sportveld, met kleedruimte en buffetje. In september 1932 wordt het ‘RK Sportveld’ officieel geopend. Het startsein was gegeven en dit alles is gegroeid en gegroeid en gemoderniseerd tot alles wat er nu staat.

Rohda’s eerste clubgebouw was ‘Het Rieten Dak’, een prachtig karakteristiek rietgedekt gebouw waarin ook de kleedkamers huisden. Dit gebouw gaat jarenlang mee en terwijl er omheen de nodige veranderingen plaatsvinden, lichtmasten rond het hoofdveld in 1952 en een extra speelveld, geeft het clubhuis geen krimp.

In 1954 besluit Rohda om een tribune aan de lange zijde van het toenmalige hoofdveld aan te leggen, die in december 1955 in gebruik werd genomen. Landelijke bekendheid en aandacht krijgt de club op zaterdag 5 november 1960. Zo stuurt de Nederlandse Radio Unie, de voorloper van de NOS, de bekende verslaggever Leo Pagano naar Raalte. Reden is de start van de bouw van een eigen sportzaal. Pastoor Oderkerk zegent de sportzaal plechtig in. De BECO (Beheerscommissie) was er toen ook al, want die kantinemedewerkers verkochten op zondagen al snel veel eten en drinken.

Door de jaren heen blijft de club groeien. In 1965 heeft Rohda al 471 leden en die hadden slechts de beschikking over twee speelvelden en één trainingsveld. Daarop kan van de gemeente het zogenaamde ‘ziekenhuisveld’ achter de tribune worden gehuurd en wordt er een extra speelveld aangelegd in het verlengde van trainingsveld ‘de Sahara’, een legendarische zandvlakte.

In de daaropvolgende seizoenen breidt Rohda de accommodatie verder uit. Extra (scheidsrechters)kleedkamers, een verzorgingsruimte, een bestuurskamer en nieuwe velden worden gerealiseerd. Ook komt er een overdekte zittribune naast het hoofdveld, die wordt in december 1974 geopend.

Begin 1975 worden door de gemeente de eerste plannen gemaakt voor de reconstructie van Sportpark Tijenraan. Er wordt van alles vernieuwd, verbouwd en uitgebreid. Zo komt er een secretariaatsruimte, vier nieuwe kleedkamers en een materiaalberging. Het karakteristieke clubgebouw met rieten dak wordt na bijna een halve eeuw gesloopt.

Ook daarna blijft er een hoop veranderen. Dit kan niet allemaal in detail worden weergegeven. Wel kan er een beeld worden geschetst wat er vanaf het voorjaar van 1980 is veranderd.

Destijds investeerde Rohda 150.000 euro in een grote verbouwing in de kantine. Zo komt er een uitbouw van drie meter, waar plaats is voor een goede garderobe en tassenberging. De keuken wordt uitgebreid en de toiletten afgeschermd. Inrichting, meubilair en vloer worden gemoderniseerd.

In december 1983 wordt er een begin gemaakt met realisering van de (huidige) Rohdahal. De sportzaal is inmiddels al in een kantine omgetoverd. Op 11 april 1984 wordt de eerste steen door voorzitter Kodden gelegd. Op 11 september 1984 wordt door burgemeester Zuidwijk de Rohdahal officieel geopend.

En zo werd er door de jaren heen van alles veranderd en verbeterd. Zo kwam er eind jaren tachtig aan weerszijde van de zittribune een staantribune die elk plaats boden aan 800 liefhebbers. Het hoofdveld biedt dan plaats aan 450 toeschouwers op de zittribune en 1.600 kijkers op de staantribunes. Ook werd er in 1987 een extra parkeerplaats aangelegd achter de Rohdahal. Supportersvereniging Rood-Geel speelt in vrijwel elke verbouwing en verandering een grote rol. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig ligt de accommodatie er dan ook goed bij en is er weinig vernieuwing.

Dit verandert in 1998. Dan wordt er namelijk begonnen met een groot verbouwingsplan dat enkele jaren in beslag zou nemen. Er zou een bult veranderen. Het ballenhok werd verplaatst en daarvoor in de plaats kwamen kleedkamers. Het ballenhok kwam aan de zijde van de Rohdahal en veld 3. Tussen de kantine en de Rohdahal worden vele nieuwe kleedkamers gerealiseerd. De oude kleedruimtes krijgen daarnaast een flinke opknapbeurt. Opvallend verschijnsel is de corridor die voor de kleedkamers langsloopt. De grote ramen zorgen voor een flinke lichtinval en een overdekte overgang tussen de kantine en de Rohdahal.

Nadat alle werkzaamheden rondom de kleedkamers afgerond zijn, is er nog geen sprake van een pauze. De kantine is aan de beurt. Een nieuw inventaris, een nieuw plafond en de vloeren worden er vervangen. Een grote muurschildering, van de hand van kunstenares Anne Apel, siert de wand en in de lange muur worden ramen gemaakt. Hierdoor kan bijvoorbeeld een wedstrijd op veld 2 gevolgd worden.

In 2000 wordt er vervolgens begonnen met de realisatie van een twee verdiepingen tellend bouwwerk met volledig nieuwe bestuurskamer en een nieuw wedstrijdsecretariaat. Dit komt tussen de kantine en de kleedkamers in te liggen. De bestuurskamer valt op door de grote ramen en het goede uitzicht op het hoofdveld. Er kan uitstekend vergaderd worden en ook het keukentje voorziet in de behoefte. Net als de verdieping eronder het geval is, bij het wedstrijdsecretariaat. In de hal is daarnaast een grote tassenberging gerealiseerd. Langs het hoofdveld worden vier lichtmasten geplaatst, een nieuw scorebord en nog meer reclameborden.

Met behulp van Supportersverening Rood-Geel heeft Rohda Raalte ook een heuse pannakooi en enkele speeltoestellen voor de allerkleinsten. Ook Rohda Raalte ontkomt niet aan kunstgras en met ingang van het seizoen 2009/2010 beschikt Rohda Raalte dan ook over 2 kunstgrasvelden. Deze velden kunnen intensiever bespeeld worden, waarmee voorlopig een oplossing lijkt te zijn gevonden voor het ruimtegebrek.

Zo is de accommodatie de afgelopen decennia enorm veranderd. Begon het met het authentieke rieten dak, nu staan er ruime kleedkamers, een mooie bestuurskamer, een grote kantine, een voetbalhal en een hoofdklasser waardig hoofdveld met tribunes en een lichtinstallatie. Dit is het werk van talloze vrijwilligers.

In de zomer van 2016 is het hoofdveld van Sportpark Tijenraan voorzien van kunstgras. Daar Rohda Raalte een trainingsveld inleverde vanwege de bouw van het Nieuwe Tijenraan (Sporthallen en Zwembad) op trainingsveld 9, is er gekozen om het hoofdveld te voorzien voor kunstgras. Daarbij werd het veld, gezien vanaf de tribune, enkele meters naar links verplaatst, zodat het veld precies midden voor de zittribune ligt.

Naar boven