Bestuurlijke onafhankelijkheid

Helemaal onterecht was de koudwatervrees van het bestuur overigens niet. Vanaf het begin cirkelden jonge honden en journalistieke types om De Bult heen, met de bedoeling kritische stukken te schrijven, onrecht aan de schandpaal te stellen en de bobo’s van het bestuur op de huid te zitten. De kritiek werd van bestuurszijde vaak ervaren als afbrekend. De Bult, zo luidde hun redenering, moest in het belang van Rohda zijn, en met negatieve teksten dien je dat belang niet. De bestuurders wilden daarom een flinke vinger in de pap.

Het was ook in de jaren van de opkomst van Rohda 1. De jongens van het clubblad vonden dat er teveel geld naar de selectieteams ging. Die kritiek wilden ze uiten via De Bult. Het bestuur werd daar een beetje kregel van. Zij waren echt niet benauwd voor kritiek, maar het was wel in de tijd dat er hard gezocht moest worden naar sponsoren, en teveel negatieve kritiek zou ze af kunnen schrikken.

Ruim zeven jaar lang moest de kopij voor De Bult eerst langs kritische meelezers van het bestuur, alvorens tot plaatsing werd overgegaan. Tot op de dag van vandaag herinneren redacteuren van De Bult zich ingezonden artikelen, die er in De Bult beduidend anders uitzagen dan toen ze werden ingeleverd!

Eind 1983 was dat definitief verleden tijd en meldde de redactie trots dat men onafhankelijk van bestuurlijke bemoeienis was geworden. De onafhankelijkheid van de redactie was een duldelijk signaal van de verbeterde verhoudingen tussen bestuur en redactie. Die verbeteringen zijn vanaf dan ook in De Bult zelf zichtbaar. In 1983 wordt voor het eerst de algemene jaarvergadering van de vereniging via het clubblad aangekondigd, inclusief agenda, notulen en jaarverslagen. Tot dat jaar had de redactie herhaaldelijk gevraagd om een dergelijke rol van het clubblad, maar tot 1983 hechtte het bestuur sterk aan de ‘oude’ werkwijze, met onder andere het uitreiken en voorlezen (!) van de stukken tijdens de vergadering.

Een derde belangrijke verandering in dat jaar is het verschijnen van de eerste ‘Bewaarbult’, Weer hetzelfde verhaal: de redactie had al enkele malen aangedrongen op een compleet overzicht van de vereniging in één clubblad, maar tot 1983 was dat een brug te ver, het kostte waarschijnlijk teveel moeite om voor alles en iedereen binnen de vereniging eenzelfde deadline te stellen. Vanaf 1983 is het gemeengoed, en de Bewaarbult is intussen niet meer weg te denken. Vooral deze bewaarbult is een typisch bindmiddel binnen Rohda Raalte. Echt alle informatie wordt gemeld. Namen, bondsnummers, telefoonnummers en adressen van veteranenspelers tot en met de F-spelertjes. Alle commissieleden, bestuursleden, leiders en trainers zijn op een overzichtelijke manier in de bewaarbult samengevoegd. Een niet meer weg te denken fenomeen binnen Rohda Raalte.


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven