Bindende elementen

Wat maakt het clubblad tot een bindend element? Wie bijna dertig jaar clubbladgeschiedenis doorbladert (letterlijk of in zijn herinnering), komt tot een aantal vanzelfsprekende aspecten die al die jaren overleefd hebben.

Bestuur
‘Van de bestuurstafel’ en ‘Praesesproat’ zijn twee termen die in de loop der jaren gehanteerd zijn, en die beiden hetzelfde aanduiden: een clubblad is een goede manier voor de bestuurders om hun beleid voor het voetlicht te brengen. Zojuist werd aangegeven dat de binding clubblad-bestuur aanvankelijk wat stroef verliep, maar dat neemt niet weg dat het bestuur vanaf het allereerste nummer van De Bult aan het woord is. Terugkomende onderwerpen: accommodatie, vrijwilligersinzet, eerste elftal, fair play enzovoort.

Eerste elftal
Vanzelfsprekend wordt in De Bult het eerste elftal op de voet gevolgd. Vooral eind jaren zeventig en de jaren tachtig is dat, vanwege de grote successen, vanzelfsprekend een groot genot. Veel foto’s, veel interviews met komende en gaande trainers en spelers, en vanzelfsprekend regelmatig standen van de eerste klasse en de hoofdklasse.

Verslagen en standen
Vanaf de allereerste De Bult passeert een bonte stoet van elftallen. Vertederend zijn de wedstrijdverslagen van de pupillen, veelal gewoon geschreven, niet overgetypt en vol met taalfouten, maar o zo prachtig om te lezen. Ook de seniorenteams schrijven driftig van zich af, met de veteranen, Rohda Raalte 11 en FC Albert als de ongekroonde koningen. Zij bieden geen wedstrijdverslagen in de ware zin van het woord, maar schrijven hele kronieken vol met (voetbal)humor. Bij de jeugd is er een ‘aanwijssysteem’, en dat werkt meestal voortreffelijk. Voetballende jeugdleden van Rohda kennen hun verantwoordelijkheden: trainen, spelen, douchen en stukjes voor De Bult schrijven. Al komt dat laatste de laatste tijd steeds meer in de verdrukking. Vanzelfsprekend wordt een en ander regelmatig gelardeerd met standen en overzichten. Niet alleen ranglijsten van de voetbalcompetitie, maar ook zaken als een fair play-ranglijst, of lijst met doelpuntenmakers komen aan bod.

Nieuws
Niet alleen het bestuur gebruikt De Bult om mededelingen te doen. Ook andere onderdelen, zoals supportersvereniging Rood-Geel, Beco, jeugdcommissie of zaalvoetbalcommissie vertellen over het reilen en zeilen van hun afdeling. De technische commissie onder leiding van Jouke Tuininga gebruikte als eerste De Bult als publicatiemiddel voor een verslag van de leidersvergaderingen voor lagere seniorenteams.

Allerlei
Maar zoals dat gaat met een activiteit die wordt gerund door vrijwilligers, is er ook veel dat komt en gaat, samen met degenen die het uitvoeren. Allerlei rubrieken passeren in de loop der jaren de revue: Barpraat, In het Vervolg, Rood Geel Op Groen, Redactiecommentaar, In de Kijker Gespeeld, Rohda Kwis, Hanijjoki. En veel, heel veel columns, vooral onder pseudoniem geschreven. Tim Doef, H.T. Mountlights, Norel van der Baart, Jabe, Hanijjoki, SC, de Grens, Ikke, Piet Muskiet, Libero, Links bek, allemaal prachtige onderduiknamen, meestal bedoeld om ontwikkelingen in de vereniging op een kritische, ludieke en geheel eigen wijze tegen het licht te houden. De werkelijke namen waren steeds bij de redactie bekend.


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven