De moeizame start van De Bult

In feite verliep de start meteen al moeizaam. In januari 1976 verscheen de voorloper van clubblad De Bult, toen nog ‘Rohda Nieuws?’ geheten. Het clubblad, vanaf het vierde nummer De Bult gedoopt (naamgever: Bennie Broekgerrits, de naam verwijst naar een stukje Rohda-nostalgie, namelijk een tot staantribune gebombardeerde zandbult bij het toenmalige hoofdveld) was geen initiatief van het bestuur.

Het toenmalige bestuur was terughoudend, omdat de eerste voorstellen heel duur waren. Wat het bestuur betreft moest het blad door vrijwilligers gemaakt worden om zo de financiën te beperken. Toen er op een jaarvergadering door anderen vragen over gesteld werden, heeft de toenmalige voorzitter Rob Hesselink zijn kans gegrepen. Tijdens de rondvraag op de jaarvergadering van 1974 merkte Gerard van Mourik op dat Rohda nog steeds geen clubblad rijk was. En zoals dat bij een vereniging nu eenmaal gaat (wie de vraag stelt moet hem zelf beantwoorden) werd Gerard van Mourik verzocht hiervoor te zorgen.

Samen met Henk Woertman stond Van Mourik ruim een jaar later aan de wieg van Rohda Nieuws? en De Bult. Samen zochten ze voldoende adverteerders, een drukker, een redactie en een groep verspreiders. Van Mourik en Woertman staan hierdoor in de clubannalen te boek als de aanjager en oprichters van De Bult.

Op 9 januari 1976 bracht Herman Smit, verkleed als postbode, het eerste clubblad de Rohdakantine binnen. Bij de start bleek direct al dat de relatie met het bestuur niet geweldig was. De belangstelling van bestuurszijde bij de uitreiking van ons eerste clubblad viel zwaar tegen. Slechts twee van de negen bestuursleden waren aanwezig. Het bestuur zag het blad eerder als een lastige indringer dan als een welkome aanwinst. Er zou eens een onvertogen woord in het clubblad komen te staan… Er zou eens iets nadeligs over de vereniging worden geschreven…

Zelf schrijft het bestuur reeds in het derde nummer niet elke week kopij te willen leveren. ‘Wat in de bestuurskamer wordt besproken leent zich veelal niet direct om te publiceren. Een veertiendaagse opgelegde kopij plicht houdt het gevaar in zich af te glijden tot broddel- en roddelniveau. Wij willen van de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ geen veertiendaagse uitlaatklep maken, geen zoeken naar situaties waarin het conflictmodel garant staat voor steeds nieuwe kopij.’


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven