Voorgangers van De Bult

De Bult is niet het eerste clubblad in de geschiedenis van Rohda Raalte. Het allereerste clubblad heet ‘Prikkels’, en ziet het levenslicht op 23 november 1939. De geschiedschrijving leert dat al na nummer 16 het blad ten grave werd gedragen, in maart 1940 was het alweer afgelopen met Prikkels, de wereld had andere dingen aan het hoofd dan voetballen en een clubblad.

In 1946 is er een opleving, opnieuw echter slechts enkele nummers. Ditmaal gaat het om ‘Rohda Spiegel’. Enkele jaren later herrijst deze naam, in de periode 1949-1956. Herman Tutert en Gé Nijboer waren onder anderen betrokkenen.

Tien jaar later brengen tien Raalter katholieke verenigingen, waaronder Rohda, ‘Jeugd 10’ uit. Dit blad komt van januari 1965 tot januari 1971 maandelijks uit, maar kopij gebrek nekt Jeugd 10. In 1976 komt dus De Bult. een blad dat tot de dag van vandaag een bindend element binnen Rohda blijkt.


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven