Lid worden

Op deze pagina staat vermeld hoe je lid van Rohda Raalte, van de Supportersvereniging Rood-Geel of van de Vrienden van Rohda Raalte kunt worden en hoe je de gegevens kunt doorgeven als je Rohda clubman / vrouw bij Rohda Raalte (Rohda clubman c.q. Rohda clubvrouw) wordt.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Aanmelding wordt gedaan voor de periode vanaf aanmelding tot het einde van het verenigingsjaar en wordt stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd.
Tussentijdse afmelding is uitsluitend mogelijk per 1 januari waarbij de afmelding vóór 25 december kenbaar gemaakt moet zijn bij de ledenadministrateur.

Contributie
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
De contributie wordt in principe per halfjaar (1 juli en 1 januari) in rekening gebracht.
Betaling per maand, kwartaal of per jaar is mogelijk.
Betaling per maand is uitsluitend mogelijk als Rohda Raalte gemachtigd is om de contributie te incasseren.
Heb je Rohda Raalte niet gemachtigd om de contributie te incasseren dan wordt er per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

MELD JE NU AAN

Downloads
90 Kb Contributiebedragen
Naar boven