Aanmeldformulier Vrienden van Rohda Raalte

Wat mag je als je lid van de Vrienden van Rohda Raalte wordt?

Je mag deelnemen aan activiteiten van de Vrienden van Rohda Raalte

Contributie
De contributie wordt jaarlijks voor het gehele seizoen in rekening gebracht en bedraagt € 50,00

Bevestiging aanmelding
Na verwerking van de aanmelding wordt er een bevestiging van de aanmelding via mail toegestuurd.

Aanmeldformulier lid Vrienden van Rohda Raalte

Ingangsdatum*
Geslacht
Voorletters*
Roepnaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Nationaliteit*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer mobiel 2
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer vast 2
E-mailadres*
E-mailadres 2
Betaalgegevens
Betaaltermijn*
Betaalwijze* Machtigt de Vrienden van Rohda Raalte om de aan de Vrienden van Rohda Raalte verschuldigde bedragen te incasseren van het hieronder vermelde IBAN-nummerZal zelf zorgdragen voor betaling
IBAN-nummer
Ik heb kennis genomen van het privacy protocol

Naar boven