Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte

De Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte (S.V.P.R.R.) is opgericht met als doelstelling de kas van de vereniging te ontlasten door een groot deel van de kosten van het prestatieve voetbal gebeuren van Rohda Raalte voor haar rekening te nemen. Sinds 1989 is de totale sponsor founding van Rohda Raalte ook onder de verantwoording van de stichting gekomen.

De stichting houdt zich hoofdzakelijk bezig met het werven van sponsoren en het besteden van deze sponsorgelden aan activiteiten binnen de vereniging van prestatieve aard. Meerdere uitingen zijn van toepassing bij sponsoring, zoals: borden rondom het hoofdveld en veld 2 in de meest uiteenlopende formaten; borden op de verticale zuil voor het hoofdveld; borden op de zuil van het scorebord; borden aan de hoofd en sta-tribunes; vlagvertoon rondom het hoofdveld met thuiswedstrijden van Rohda Raalte 1; uitingen op shirts, tassen, broeken en coach jacks van de elftallen; uitingen op het presentatiebord en voorblad van het programmablaadje en advertenties in het Clubblad De Bult en advertenties via Narrowcasting op Club-Tv op de diverse schermen.

14205037708_ffe199e53d_b

Het beleid van de S.V.P.R.R. is gericht op het éénmalig benaderen van de sponsoren, waarbij het voor de overige leden van de vereniging niet toegestaan is haar sponsoren te benaderen buiten medeweten van de Stichting om. Dit beleid wordt zeer gewaardeerd door de sponsoren. Onderdeel van de S.V.P.R.R. is het Rohda Raalte Sponsor Team.

Het speerpunt van de activiteiten van de stichting in de komende jaren zal liggen in het jaarlijks verhogen van de sponsorinkomsten met ca. 5 à 10 % per jaar en het intensiever onderhouden van de relaties met haar sponsoren. Daartoe zullen er jaarlijks verschillende activiteiten worden georganiseerd voor het sponsorbestand van Rohda Raalte.

  • Sponsormeetings in ons eigen clubhuis voor alle sponsoren, met gastsprekers en optredens van artiesten met een komische ondertoon, éénmaal per seizoen;
  • Bezoeken van een wedstrijd in de eredivisie met een tachtigtal stersponsoren (sponsoren die jaarlijks meer dan 350 euro bijdragen);
  • Ontvangst op de zondag in de ontvangstruimte bij Rohda voor en na de wedstrijden van Rohda I, onder het genot van hapje en drankje;
  • Organiseren van een voetbalwedstrijd tegen een gerenommeerde tegenstander, bijvoorbeeld Ajax of Barcelona, waarbij alle sponsoren worden uitgenodigd. Dit fenomeen wordt eens in de 4 à 5 jaar georganiseerd;
  • Verder worden sponsoren uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, en overige officiële gelegenheden en feesten binnen de club.

Het sponsorteam is tevens bereikbaar via sponsorteam@rohdaraalte.nl.
Klik hier voor een overzicht van al onze partners en sponsoren.

Naar boven