Bestuur

Bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van maandag 22 maart 2021.

NaamFunctie
Han ReindersVoorzitter
Rien van der HooftAlgemeen Secretaris
Frank VeldhuisPenningmeester ¹
Frank van RossumVoorzitter Accommodatiecommissie
Marloes FuselierVoorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren

1) Door het Coronavirus (Covid 19) is de ALV van 2 november 2020 niet doorgegaan. Frank Veldhuis heeft de functie van penningmeester per die datum overgenomen van Erwin Schotman.

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohda.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING ALGEMEEN BESTUUR
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2021.

Dagelijks bestuur en Raad van toezicht Stichting
– de voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur (DB)
– de leden van de DB hebben een gezamenlijke autorisatie voor uitgaven tot een maximum van € 2.500,- . De penningmeester kan zelfstandig tot € 500,- fiatteren.
– de voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van de raad van toezicht (RvT) van de stichting voetbalpromotie Rohda Raalte. De overige twee dagelijks bestuursleden zijn lid van de RvT.
– leden van het DB zijn tezamen eindverantwoordelijk voor de kantine. De penningmeester is financieel verantwoordelijk voor de kantine.

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur (DB)
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– zitting in het team media en communicatie
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– eindverantwoordelijk voor ledenbeleid

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie met uitzondering van wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels, normen en waarden,
vertrouwenspersoon en VOG
– eindverantwoordelijk Kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– eindverantwoordelijk website; e-mail adressen en Cloud omgeving
– eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte

Frank Veldhuis
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden

Marloes Fuselier
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– coördinator recreatieve senioren
– voorzitter zaalcommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

Frank van Rossum
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie en verantwoordelijk voor accommodatie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– melding en afhandeling schades
– coördinator project ver- en/of nieuwbouw

Naar boven