Bestuur

Bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van maandag 28 november 2022.

NaamFunctie
Han Reindersvoorzitter
Rien van der Hooftalgemeen secretaris
Frank Veldhuispenningmeester
Frank van Rossumbestuurslid facilitaire zaken
Marloes Fuselierbestuurslid wedstrijdzaken
Martijn Smitbestuurslid sponsoring
Cato Disselhorstbestuurslid media & communicatie
Björn Rekveldbestuurslid Rohda clubmensen
Wim Kieftenbeldbestuurslid Voetbalzaken

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuwgekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. De taakverdeling is op de website rohdaraalte.nl terug te vinden en wordt voorafgaand aan de nieuwe ALV in de bewaarbult gepubliceerd.

TAAKVERDELING ALGEMEEN BESTUUR
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari 2023.

Dagelijks bestuur en Raad van toezicht Stichting
– De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur (DB)
– De voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van de raad van toezicht (RvT) van de stichting voetbalpromotie Rohda Raalte. De overige twee dagelijks bestuursleden zijn lid van de RvT.
– De leden van het DB zijn tezamen eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische zaken van de kantine

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– Voorzitter, lid dagelijks bestuur (DB)
– In- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– Gedeeld eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– Zitting in het team media en communicatie
– Coördinator bijzondere evenementen
– Ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– Kwaliteitszetel in de beleidscommissie 1e selectie senioren
– Eindverantwoordelijk voor ledenbeleid

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl (06-29504456)
– Algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– Eindverantwoordelijk voor het team algemene zaken
– Alle verenigingscorrespondentie met uitzondering van wedstrijdsecretariaten
– Contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– Eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– Verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels, normen en waarden,
vertrouwenspersoon en VOG
– Eindverantwoordelijk Kledingfonds
– Coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– Eindverantwoordelijk voor de data op de website; e-mail adressen en Cloud omgeving
– Eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte

Frank Veldhuis
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– Penningmeester, lid dagelijks bestuur
– Eindverantwoordelijk voor het team financiële zaken
– Verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden
– Financieel verantwoordelijk kantine
– Eindverantwoordelijk ICT, sof- en hardware
– Eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden

Marloes Fuselier
E-mail: wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl (dit e-mailadres is NIET voor wedstrijden)
– Eindverantwoordelijk voor het team wedstrijdzaken
– Eindverantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie
– Verantwoordelijk voor de organistatie van de recreatie zaalvoetbal
– Verantwoordelijk voor de gastheren en/of -dames
– Verantwoordelijk voor de wedstrijdsecretariaten jeugd en senioren
Voetbalzaken:
– Coördinator recreatieve senioren
– Coördinator 7×7 voetbal
– Coördinator walking voetbal

Frank van Rossum
E-mail: facilitairezaken@rohdaraalte.nl
– Eindverantwoordelijk voor het team facilitaire zaken
– Eindverantwoordelijk voor de accommodatie
– Gebouwen, terreinbeheer en veldverlichting
– Interieur, meubilair en schoonmaakdiensten
– Kantine, keuken en toiletten (exclusief financiële aangelegenheden)
– Regelgeving en diplomering kantine en keuken (inclusief tappunten)
– Melding en afhandeling schades
– ICT: Infrastructuur en hardware
– Projectmanager ver- en/of nieuwbouw

Martijn smit
E-mail: sponsorteam@rohdaraalte.nl
– Eindverantwoordelijk voor het team sponsoring

Cato Disselhorst
E-mail: communicatie@rohdaraalte.nl
– Eindverantwoordelijk voor het team media en communicatie
– Gedeeld eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– Verantwoordelijk voor het clubblad, de website en social media

Björn Rekveld
E-mail: rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
– Eindverantwoordelijk voor het team Rohda clubmensen

Wim Kieftenbeld
E-mail: voetbalzaken@rohdaraalte.nl
– Eindverantwoordleijk voor het team voetbalzaken
– Verantwoordelijk voor jeugd- en seniorenvoetbal
– Verantwoordelijk voor selectie- en recreatievoetbal
o Recratievoetbal senioren (Marloes Fuselier)
– Verantwoordelijk voor walking voetbal (Marloes Fuselier)
– Verantwoordelijk voor recreatieve senioren (Marloes Fuselier)
– Verantwoordelijk voor 7×7 voetbal (Marloes Fuselier)

Naar boven