Meerjarenbeleidsplan

Het bestuur heeft voor de periode 2017 – 2021 een meerjarenbeleidsplan opgesteld dat getiteld is “stabiel gezond naar 2021”. De doelstellingen en ambities voor deze periode zijn door het bestuur in het begin van 2017 vastgesteld. Hieronder staan in willekeurige volgorde de belangrijkste doelstellingen:

 • Uitbouwen van de sociaal-maatschappelijke functie van de vereniging
 • Ontwikkelen tot een voetbalvereniging die in sportief en sociaal-maatschappelijk opzicht een regiofunctie inneemt
 • Een in financieel opzicht structureel positieve exploitatie en opbouw (en in standhouden) van een gezonde vermogenspositie
 • Normen en Waarden besef vergroten: “Gedragsregels voor Rohda Raalte”
 • Ontwikkelen van het leden-vrijwilligersbeleid; stimuleren van het verenigingsgevoel, het vergroten van de betrokkenheid bij de vereniging, waarbij samen werken aan de toekomst centraal staat
 • Voetballen op een zo hoog mogelijk niveau; voor de 1e selectie betekent deze ambitie: een positie als stabiele hoofdklasser
 • Versterken van de opleiding, met een sterke nadruk op de jeugd; het doel is dat er zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers doorstromen naar het eerste team. Het streven is dat 60% van de eerste selectie spelers uit eigen geleding is
 • Verhogen van de kwaliteit van het kader (o.a. door interne opleidingen en de juiste mensen op de juiste plaats)
 • Voldoende opgeleide eigen scheidsrechters voor zowel de zaterdag als de zondag
 • Aanboren en faciliteren van nieuwe doelgroepen
 • Ontwikkelen van de accommodatie door middel van nieuwbouw en/of renovatie
 • Kantine: ontwikkelen tot “Gezonde kantine”
 • Hoog niveau van communicatie en publicatie nastreven en handhaven

Klik op onderstaande download om de digitale versie van het meerjarenbeleidsplan (samenvatting) te zien.

Downloads
34 Kb Meerjarenbeleidsplan “stabiel gezond naar 2021” (samenvatting)
Naar boven