Contactpersonen

Op deze pagina tref je enkele belangrijke contactpersonen van onze vereniging aan. Aan de hand van de functie-omschrijving kun je contact opnemen met de juiste persoon. Staat de persoon die je zoekt er niet bij of weet je niet wie je nodig hebt, raadpleeg dan ons online contactformulier.


Algemeen:

Bestuur:
voorzitter voorzitter@rohdaraalte.nl
secretaris secretariaat@rohdaraalte.nl
penningmeester penningmeester@rohdaraalte.nl
accommodatie accommodatie@rohdaraalte.nl
recreatievoetbal senioren recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
ontwikkeling voetbal voetbalontwikkeling@rohdaraalte.nl
Teamleiders:
teamleider Media & Communicatie communicatie@rohdaraalte.nl
teamleider Voetbalzaken voetbalzaken@rohdaraalte.nl
teamleider Rohda Clubmensen rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
teamleider Voetbalpromotie Rohda Raalte sponsorteam@rohdaraalte.nl
teamleider Facilitaire Zaken facilitairezaken@rohdaraalte.nl
teamleider Financiële Zaken financielezaken@rohdaraalte.nl
teamleider Wedstrijdzaken wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl
Jeugd Adviesraad:
secretariaat Jeugdadviesraad jeugdadviesraad@rohdaraalte.nl

Algemene Zaken:

secretariaat algemeen secretariaat@rohdaraalte.nl
bespreken vergaderruimte vergaderen@rohdaraalte.nl
ledenadministrateur ledenadministratie@rohdaraalte.nl
secretaris Korbeld Rohdadag rohdadag@rohdaraalte.nl
secretaris Kampcommissie kampcommissie@rohdaraalte.nl
secretaris Activiteitencommissie senioren acs@rohdaraalte.nl
algemene mailbox info@rohdaraalte.nl

Voetbalpromotie Rohda Raalte:

bestuur SVPR sponsorteam@rohdaraalte.nl
sponsorkleding sponsorkleding@rohdaraalte.nl

Financiële Zaken:

teamleider Financiële Zaken financielezaken@rohdaraalte.nl
ondersteuning penningmeester administratie@rohdaraalte.nl
codering en budgetbewaking factuur@rohdaraalte.nl
secretaris verlotingscommissie verloting@rohdaraalte.nl
vragen rondom contributie contributie@rohdaraalte.nl

Facilitaire Zaken:

teamleider Facilitaire Zaken facilitairezaken@rohdaraalte.nl
secretaris ICT-commissie ict@rohdaraalte.nl
coördinator Kantinecommissie (BECO) beco@rohdaraalte.nl
planning vergaderingen en activiteiten kantine planning-beco@rohdaraalte.nl

Media- en communicatie:

teamleider Media & Communicatie communicatie@rohdaraalte.nl
Webmaster webredactie@rohdaraalte.nl
copy clubblad en communicatie MailChimp clubblad-mailchimp@rohdaraalte.nl
secretaris commissie Media Archief historie-archief@rohdaraalte.nl
filmcrew filmcrew@rohdaraalte.nl

Rohda Clubmensen:

teamleider Rohda Clubmensen rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
secretaris commissie VOG vog@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator voetbalzaken oc-voetbalzaken@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator jeugdopleiding oc-jeugdopleiding@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator prestatievoetbal senioren oc-prestatievoetbal@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl
coördinator stagiaires stage@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken algemeen:

teamleider Voetbalzaken voetbalzaken@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator Voetbalzaken oc-voetbalzaken@rohdaraalte.nl
planning trainingsvelden & kleedkamers training@rohdaraalte.nl
beheerder speler volgsysteem dotcom@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken opleiding jeugd:

hoofd jeugdopleidingen ho@rohdaraalte.nl
scouting jeugd scouting@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator jeugdopleiding oc-jeugdopleiding@rohdaraalte.nl
technisch coördinator F-league / onder 10 tc-fleague-onder10@rohdaraalte.nl
technisch coördinator onder 11 / onder 13 tc-onder11-13@rohdaraalte.nl
technisch coördinator onder 14 / onder 19 tc-onder14-19@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator F-league / onder 10 oc-fleague-onder10@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator onder 11 / onder 13 oc-onder11-13@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator onder 14 / onder 19 oc-onder14-19@rohdaraalte.nl
technisch begeleider F-league tb-fleague@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 8 jaar tb-onder8@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 9 jaar tb-onder9@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 10 jaar tb-onder10@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 11 jaar tb-onder11@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 12 jaar tb-onder12@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 13 jaar tb-onder13@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 14 jaar tb-onder14@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 15 jaar tb-onder15@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 17 jaar tb-onder17@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 19 jaar tb-onder19@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken keepers:

technisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken prestatievoetbal senioren:

technisch coördinator prestatievoetbal senioren tc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator prestatievoetbal senioren oc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken meiden- en vrouwenvoetbal:

coördinator meiden- en vrouwenvoetbal meisjesvoetbal@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken recreatieve senioren:

coördinator recreatieve senioren recreatievevoetbalsenioren@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken fysieke, pedagogische en mentale begeleiding:

coördinator fysieke, pedagogische en mentale begeleiding medisch@rohdaraalte.nl

Wedstrijdzaken:

teamleider wedstrijdzaken wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl
secretaris scheidsrechterscommissie scheidsrechters@rohdaraalte.nl
secretaris toernooicommissie meisjestoernooi@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris jeugd wedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris senioren wedstrijdsecretaris-senioren@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris zaal wedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl
contactpersoon externe toernooien toernooien@rohdaraalte.nl
secretaris commissie kleding & materialen kledingfonds@rohdaraalte.nl
coördinator materialen materialen@rohdaraalte.nl
vragen wedstrijdzaken-app en bondsteams sportlink@rohdaraalte.nl

Diversen:

secretaris Vrienden van Rohda Raalte vvrr@rohdaraalte.nl
secretaris Supportersvereniging rood-geel@rohdaraalte.nl

Naar boven