Kleding en materialen

Rohda Raalte behoort tot de grootste voetbalverenigingen in ons land, heeft een meer dan gemiddelde accommodatie, een goede organisatie en een groot aantal vrijwilligers waarop we terecht trots kunnen zijn. In de regio neemt Rohda Raalte een unieke positie in, mede door de successen uit het (recente) verleden.

12341112195_a4a316dfb6_bAls vereniging streven we naar een professionele uitstraling en daartoe behoort, naast de hiervoor genoemde punten, ook uniformiteit en daarmee herkenbaarheid in de kleding, ook wat betreft de sponsoring. Daarom heeft Rohda Raalte sinds 2009 een kledingfonds, dat er voor zorgt dat alle teams in uniforme tenues spelen en representatief voor de dag komen.


Gebruik
Iedere speler / speelsters annex keeper heeft de beschikking (in bruikleen) over een “eigen” wedstrijdtenue, bestaande uit shirt, broek en kousen. Het wedstrijdtenue blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende speler / speelster en moet bij tussentijdse aanpassingen dan wel vertrek bij de vereniging worden ingeleverd bij de kledingcommissie.

De materialen als wedstrijdballen, trainingsballen en overige trainingsmaterialen worden aan het begin van een seizoen uitgereikt en aan het eind daarvan weer ingenomen. Ieder team heeft daarvoor de beschikking over een eigen materiaalhok, voorzien van een cijfercode.

Downloads
94 Kb Reglement Kledingfonds en materialen
8 Kb De 9 geboden van het Kledingfonds (Wasvoorschriften)

Kosten
Zoals hiervoor al is gezegd, krijgt elke speler een wedstrijdtenue in bruikleen. Het tenue blijft dus eigendom van Rohda Raalte. Voor het gebruik betalen de spelende leden een jaarlijkse bijdrage, die samen met de contributie in rekening wordt gebracht. De te betalen bijdrage is relatief laag en is inclusief vervanging bij slijtage, beschadiging en vermissing van kleding, mits er geen sprake van onjuist of onzorgvuldig gebruik is, zulks ter beoordeling van de commissie beheer kleding & materialen.

Voor vragen over kleding en trainingsmaterialen kunt u contact opnemen met de commissie beheer kleding & materialen via kledingfonds@rohdaraalte.nl respectievelijk materialen@rohdaraalte.nl

Naar boven