Verklaring omtrent gedrag

Het bestuur van Rohda Raalte vindt de zorg voor een veilige sportomgeving voor iedereen essentieel. Om die reden staat beleid over ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en kleine criminaliteit bij ons hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het is van groot belang, dat verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

De Verklaring Omtrent Gedrag (kortweg VOG genoemd) wordt bij steeds meer sportverenigingen aangevraagd voor hun vrijwilligers en betaalde krachten die voor hun functie werken met kwetsbare groepen als minderjarigen of anderszins een functie binnen de verenigingen vervullen.
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt, dat het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Het aanvragen van een VOG kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een veiliger sportklimaat. Daarom heeft het bestuur in 2016 besloten om het aanvragen van de VOG bij onze vereniging in te voeren. Wij vragen een VOG aan alle vrijwilligers die werken met minderjarigen binnen onze vereniging. Dit doen wij niet omdat wij geen vertrouwen hebben in onze vrijwilligers, maar wij zien dit als een belangrijke preventieve maatregel. U kunt dit ook zien als een teken dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Het is één van de maatregelen die zijn genomen (instelling vertrouwenspersoon, invoeren gedragsregels) waarin de normen en waarden die binnen onze vereniging gelden, tot uiting komen.

Naar boven