Commissies

Het mag vanzelfsprekend zijn dat niet alles automatisch gebeurt binnen een vereniging met meer dan 1.300 leden. De organisatie van Rohda Raalte kenmerkt zich door de inzet van vele vrijwilligers, allen onderverdeeld in één of meerdere commissies. Al die commissies hebben hun eigen taakomschrijving, verantwoordelijkheden én contactpersonen.


Algemeen:

Bestuur:
voorzitter voorzitter@rohdaraalte.nl
secretaris secretariaat@rohdaraalte.nl
penningmeester penningmeester@rohdaraalte.nl
accommodatie accommodatie@rohdaraalte.nl
recreatievoetbal senioren recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
ontwikkeling voetbal
Teamleiders:
teamleider Media & Communicatie communicatie@rohdaraalte.nl
teamleider Voetbalzaken voetbalzaken@rohdaraalte.nl
teamleider Rohda Clubmensen rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
teamleider Voetbalpromotie Rohda Raalte sponsorteam@rohdaraalte.nl
teamleider Facilitaire Zaken facilitairezaken@rohdaraalte.nl
teamleider Financiële Zaken penningmeester@rohdaraalte.nl
teamleider Wedstrijdzaken wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl
Jeugd Adviesraad:
secretariaat Jeugdadviesraad jeugdadviesraad@rohdaraalte.nl

Algemene Zaken:

secretariaat algemeen secretariaat@rohdaraalte.nl
bespreken vergaderruimte vergaderen@rohdaraalte.nl
ledenadministrateur ledenadministratie@rohdaraalte.nl
secretaris Korbeld Rohdadag rohdadag@rohdaraalte.nl
secretaris Kampcommissie kampcommissie@rohdaraalte.nl
secretaris Activiteitencommissie senioren acs@rohdaraalte.nl
algemene mailbox info@rohdaraalte.nl
vragen, ideeën, suggesties, klachten etc. laathetonsweten@rohdaraalte.nl

Op de pagina lidmaatschap vind je informatie rondom het aanmelden, doorgeven van wijzigingen en het afmelden.


Voetbalpromotie Rohda Raalte:

bestuur SVPRR sponsorteam@rohdaraalte.nl
bestuur SVPRR svprr.penningmeester@rohdaraalte.nl
sponsorkleding sponsorkleding@rohdaraalte.nl

Financiële Zaken:

teamleider Financiële Zaken penningmeester@rohdaraalte.nl
ondersteuning penningmeester administratie@rohdaraalte.nl
codering en budgetbewaking factuur@rohdaraalte.nl
secretaris verlotingscommissie verloting@rohdaraalte.nl
vragen rondom contributie contributie@rohdaraalte.nl

Facilitaire Zaken:

teamleider Facilitaire Zaken facilitairezaken@rohdaraalte.nl
secretaris ICT-commissie ict@rohdaraalte.nl
coördinator Kantinecommissie (BECO) beco@rohdaraalte.nl
planning vergaderingen en activiteiten kantine planning-beco@rohdaraalte.nl

Media- en communicatie:

Draagt zorg voor alle communicatiemiddelen en -kanalen van de vereniging, zoals website, De Bult, teletekst, Rohda Raalte TV, activiteiten rondom wedstrijden en andere (nog te ontwikkelen) uitingen. Ook communicatie met de pers is bij deze commissie belegd.

teamleider Media & Communicatie communicatie@rohdaraalte.nl
Webmaster webredactie@rohdaraalte.nl
copy clubblad en communicatie MailChimp clubblad-mailchimp@rohdaraalte.nl
secretaris commissie Media Archief historie-archief@rohdaraalte.nl
cluk-tv en narrowcasting narrowcasting@rohdaraalte.nl

Rohda Clubmensen:

teamleider Rohda Clubmensen rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
secretaris commissie VOG vog@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator voetbalzaken oc-voetbalzaken@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator jeugdopleiding oc-jeugdopleiding@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator prestatievoetbal senioren oc-prestatievoetbal@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl
coördinator stagiaires stage@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken algemeen:

teamleider Voetbalzaken voetbalzaken@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator Voetbalzaken oc-voetbalzaken@rohdaraalte.nl
planning trainingsvelden & kleedkamers training@rohdaraalte.nl
beheerder speler volgsysteem dotcomclub@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken opleiding jeugd:

hoofd jeugdopleidingen ho@rohdaraalte.nl
scouting jeugd scouting@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator jeugdopleiding oc-jeugdopleiding@rohdaraalte.nl
technisch coördinator F-league / onder 10 tc-fleague-onder10@rohdaraalte.nl
technisch coördinator onder 11 / onder 13 tc-onder11-13@rohdaraalte.nl
technisch coördinator onder 14 / onder 15 tc-onder14-15@rohdaraalte.nl
technisch coördinator onder 17 / onder 19 tc-onder17-19@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator F-league / onder 10 oc-fleague-onder10@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator onder 11 / onder 13 oc-onder11-13@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator onder 14 / onder 15 oc-onder14-15@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator onder 17 / onder 19 oc-onder17-19@rohdaraalte.nl
technisch begeleider F-league tb-fleague@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 8 jaar tb-onder8@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 9 jaar tb-onder9@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 10 jaar tb-onder10@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 11 jaar tb-onder11@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 12 jaar tb-onder12@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 13 jaar tb-onder13@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 14 jaar tb-onder14@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 15 jaar tb-onder15@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 17 jaar tb-onder17@rohdaraalte.nl
technisch begeleider onder 19 jaar tb-onder19@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken keepers:

technisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator keepers keepers@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken prestatievoetbal senioren:

technisch coördinator prestatievoetbal senioren tc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl
organisatorisch coördinator prestatievoetbal senioren oc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl
teammanager Rohda 1 teammanager1@rohdaraalte.nl
teammanager Rohda 2 teammanager2@rohdaraalte.nl
teammanager Rohda 3 teammanager3@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken meiden- en vrouwenvoetbal:

coördinator meiden- en vrouwenvoetbal meidenvoetbal@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken recreatieve senioren:

coördinator recreatieve senioren recreatievevoetbalsenioren@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken fysieke, pedagogische en mentale begeleiding:

coördinator fysieke, pedagogische en mentale begeleiding medisch@rohdaraalte.nl
Aandacht Voor Iedereen avi@rohdaraalte.nl

Wedstrijdzaken:

teamleider wedstrijdzaken wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl
secretaris scheidsrechterscommissie scheidsrechters@rohdaraalte.nl
secretaris toernooicommissie meisjestoernooi@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris jeugd wedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris senioren wedstrijdsecretaris-senioren@rohdaraalte.nl
wedstrijdsecretaris zaal wedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl
contactpersoon externe toernooien toernooien@rohdaraalte.nl
secretaris commissie kleding & materialen kledingfonds@rohdaraalte.nl
coördinator materialen materialen@rohdaraalte.nl
vragen wedstrijdzaken-app en bondsteams sportlink@rohdaraalte.nl

Diversen:

secretaris Vrienden van Rohda Raalte vvrr@rohdaraalte.nl
secretaris Supportersvereniging rood-geel@rohdaraalte.nl

Trainingsschema:

Jaarlijks is het weer een puzzel om het trainingsschema weer in te vullen naar ieders wens. Hieronder ziet u telkens het meest nieuwe schema.

Trainingsschema

Indeling trainingsvelden, kleedkamers en kasten

Voor vragen over het schema kunt u contact opnemen via e-mail training@rohdaraalte.nl


Naar boven