Commissies

Het mag vanzelfsprekend zijn dat niet alles automatisch gebeurt binnen een vereniging met meer dan 1.300 leden. De organisatie van Rohda Raalte kenmerkt zich door de inzet van vele vrijwilligers, allen onderverdeeld in één of meerdere commissies. Al die commissies hebben hun eigen taakomschrijving, verantwoordelijkheden én contactpersonen.


Secretariaat

Secretariaatscommissie secretariaat@rohdaraalte.nl
Reserveren vergaderruimte vergaderen@rohdaraalte.nl

Wedstrijdsecretariaten

Jeugd wedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
Senioren wedstrijdsecretaris-senioren@rohdaraalte.nl
Zaal wedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl

Ledenadministratie

Op de pagina https://www.rohda.nl/algemeen/lidmaatschap/ vind je informatie rondom het aanmelden, doorgeven van wijzigingen en het afmelden.


Commissie beheer kleding en materialen

Kledingfonds kledingfonds@rohdaraalte.nl
Materialen materialen@rohdaraalte.nl

Commissie Korbeld Rohdadag

Korbeld Rohdadag rohdadag@rohdaraalte.nl

Financiële commissie

Financiën penningmeester@rohdaraalte.nl
Activiteitencommissie acs@rohdaraalte.nl
Vragen rondom contributie contributie@rohdaraalte.nl
Digitale facturering (aanleveren en goedkeuren) factuur@rohdaraalte.nl
Verlotingscommissie verloting@rohdaraalte.nl

Media- en communicatie

Draagt zij zorg voor alle communicatiemiddelen en -kanalen van de vereniging, zoals website, De Bult, Rohda Raalte TV, narrow casting, activiteiten rondom wedstrijden en andere (nog te ontwikkelen) uitingen. Ook communicatie met de pers is bij deze commissie belegd.

Media- en Communicatieteam communicatie@rohdaraalte.nl
Webredactie webredactie@rohdaraalte.nl
ICT ict@rohdaraalte.nl

Technische Stuurgroep

Technische Stuurgroep technischecommissie@rohdaraalte.nl

De technische stuurgroep houdt zich actief bezig met het vormgeven en de uitvoering van het technisch beleidsplan. In dit plan beschrijft de technische stuurgroep per onderdeel welke koers Rohda Raalte wil varen op het gebied van het prestatieve voetbal.

Medisch team medisch@rohdaraalte.nl
Hoofd opleidingen ho@rohdaraalte.nl
Scouting jeugd scouting@rohdaraalte.nl

Commissie Recreatievoetbal

Het beoefenen van de voetbalsport op recreatief niveau is in aantal beoefenaren de grootste tak van de vereniging Rohda Raalte, zowel bij de jeugd als de senioren. Er is daarom een aparte recreatiecommissie senioren gevormd die als leden heeft alle leiders van de recreatieve seniorenelftallen, waarbij de voorzitter een onafhankelijke persoon is.

Veldvoetbal Senioren recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
Wandelvoetbal recreatiecommissie@rohdaraalte.nl

Jeugdcommissie

Voorzitter jeugdcommissie vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
Secretaris jeugdcommissie jeugd@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
Coördinator trainingsschema training@rohdaraalte.nl

Contactgegevens organisatorische leeftijdscoördinatoren

Voorzitter organisatorische coördinatoren vzcoordinatoren@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie tot en met 7 jaar f-league@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 8 jaar onder8@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 9 jaar onder9@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 10 en 11 jaar onder11@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 12 en 13 jaar onder13@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 14 en 15 jaar onder15@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 16 en 17 jaar onder17@rohdaraalte.nl
Leeftijdscategorie onder 18 en 19 jaar onder19@rohdaraalte.nl
Meisjesvoetbal meisjesvoetbal@rohdaraalte.nl
Coördinator stagiaires stage@rohdaraalte.nl
Coördinator eigen jeugdtoernooien toernooicommissie@rohdaraalte.nl
Coördinator toernooien andere verenigingen toernooien@rohdaraalte.nl
Kampcommissie kampcommissie@rohdaraalte.nl

Zaalcommissie

De organisatie van de zaalcompetitie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter recreatievoetbal.

Wedstrijdsecretaris zaal wedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl

Scheidsrechterscommissie

Om het belang van de verenigingsscheidsrechter te onderstrepen heeft Rohda Raalte in samenwerking met de scheidsrechterscommissie in 2010 een ambitieus arbitrageplan ontwikkeld en ingevoerd. Het doel is om de eigen jeugd tot scheidsrechter op te leiden.

Voorzitter scheidsrechterscommissie recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
Indeling scheidsrechters scheidsrechters@rohdaraalte.nl

Trainingsschema

Jaarlijks is het weer een puzzel om het trainingsschema weer in te vullen naar ieders wens. Hieronder ziet u telkens het meest nieuwe schema.

TRAINEN-IN-ZOMERSTOP-2020

Trainingsschema

Indeling trainingsvelden, kleedkamers en kasten

Voor vragen over het schema kunt u contact opnemen via e-mail training@rohdaraalte.nl


Accommodatiecommissie

Rohda Raalte speelt haar thuiswedstrijden en houdt haar activiteiten op Sportpark Tijenraan aan de Zwolsestraat 76, gelegen aan de noord-westelijke kant van Raalte, nabij de kruising tussen N35 en N348.

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar accommodatie@rohdaraalte.nl


Beheercommissie kantine

De Beco (beheercommissie kantine) zorgt al sinds jaar en dag voor de bezetting in de Rohda-kantine. Vele medewerkers staan in hun vrije uren op doordeweekse avonden en in de weekenden achter de bar om voetballers en toeschouwers van eten en drinken te voorzien. Met recht kan de Beco worden gezien als de schakel tussen inspanning en ontspanning!

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar beco@rohdaraalte.nl


Kledingfonds

Wij streven als vereniging naar een professionele uitstraling en daartoe behoort, naast de hiervoor genoemde punten, ook de uniformiteit en daarmee herkenbaarheid in de kleding, ook wat betreft de sponsoring. Ten behoeve van de uniformiteit en herkenbaarheid in de kleding is Rohda Raalte ertoe overgegaan om een kledingfonds in te stellen met ingang van het seizoen 2009/2010.

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar kledingfonds@rohdaraalte.nl


Toernooicommissie 

Toernooien georganiseerd door Rohda Raalte toernooicommissie@rohdaraalte.nl
Toernooien georganiseerd door/bij andere verenigingen (uitnodigingen) toernooien@rohdaraalte.nl

Kampcommissie

De kampcommissie streeft ernaar jaarlijks een jeugdkamp te organiseren voor leden uit de leeftijdscategorieën onder 9 tot en met onder 13 in het eerste weekend van de zomervakantie.

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar kampcommissie@rohdaraalte.nl


Commissie Korbeld Rohdadag

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar rohdadag@rohdaraalte.nl


Activiteitencommissie Senioren

Hebt u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar acs@rohdaraalte.nl


Naar boven