Commissies

Het mag vanzelfsprekend zijn dat niet alles automatisch gebeurt binnen een vereniging met meer dan 1.300 leden. De organisatie van Rohda Raalte kenmerkt zich door de inzet van vele vrijwilligers, allen onderverdeeld in één of meerdere commissies. Al die commissies hebben hun eigen taakomschrijving, verantwoordelijkheden én contactpersonen.


Wedstrijdsecretariaten en externe toernooien

Wedstrijdsecretaris jeugdwedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris seniorenwedstrijdsecretaris-senioren@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris zaalwedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl
Contacpersoon externe toernooientoernooien@rohdaraalte.nl

Voor spoedgevallen is het telefoonnummer van de betreffende wedstrijdsecretaris te vinden in Sportlink onder het tabblad “Vereniging”- “Digitale contactgegevens” – “Verenigingsfunctionarissen”.

Sportpark

Het sportpark is telefonisch te bereiken via telefoonnummer (0572) 35 20 10

Algemeen

Bestuur
Voorzittervoorzitter@rohdaraalte.nl
Algemeen secretaris (06-29504456)secretariaat@rohdaraalte.nl
Penningmeesterpenningmeester@rohdaraalte.nl
Facilitaire zakenfacilitairezaken@rohdaraalte.nl
Wedstrijdzakenwedstrijdzaken@rohdaraalte.nl 1)
Sponsoringsponsorteam@rohdaraalte.nl
Media en communicatiebestuurslidcommunicatie@rohdaraalte.nl
Rohda clubmensenrohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
voetbalzakenvoetbalzaken@rohdaraalte.nl

1) Dit e-mailadres is NIET voor wedstrijden. Zie wedstrijdsecretariaten.

Trainingsschema:

Jaarlijks is het weer een puzzel om het trainingsschema weer in te vullen naar ieders wens. Hieronder ziet u telkens het meest nieuwe schema.

Trainingsschema

Indeling trainingsvelden, kleedkamers en kasten

Voor vragen over het schema kunt u contact opnemen via e-mail training@rohdaraalte.nl

Algemene zaken:

Secretariaat algemeen (06-29504456)secretariaat@rohdaraalte.nl
Bespreken vergaderruimtevergaderen@rohdaraalte.nl
Ledenadministrateurledenadministratie@rohdaraalte.nl
Registratie teamindeling spelers en kadersportlink@rohdaraalte.nl
Registratie overige vrijwilligerstakensportlink@rohdaraalte.nl
Beheer Voetbal.nl-app en Wedstrijdzaken-appsportlink@rohdaraalte.nl
Secretaris commissie Normen en Waardennormen-waarden@rohdaraalte.nl
Secretaris commissie VOGvog@rohdaraalte.nl
Secretaris Korbeld Rohdadagrohdadag@rohdaraalte.nl
Secretaris Kampcommissiekampcommissie@rohdaraalte.nl
Secretaris Activiteitencommissie seniorenacs@rohdaraalte.nl
Algemene inboxinfo@rohdaraalte.nl
Vragen, ideeën, suggesties, klachten, etc. laathetonsweten@rohdaraalte.nl

Sponsoring

Bestuur SVPRsponsorteam@rohdaraalte.nl
Penningmeester SVPRsvprr.penningmeester@rohdaraalte.nl
Sponsorkledingsponsorkleding@rohdaraalte.nl
Ondersteuning Sponsorteamsponsorsupport@rohdaraalte.nl
Businessclubbusinessclub@rohdaraalte.nl

Financiële zaken

Teamleider financiële zakenpenningmeester@rohdaraalte.nl
Ondersteuning penningmeesteradministratie@rohdaraalte.nl
Secretaris verlotingcommissieverloting@rohdaraalte.nl
Vragen rondom contributiecontributie@rohdaraalte.nl

Facilitaire zaken

Teamleider facilitaire zakenfacilitairezaken@rohdaraalte.nl
Secretaris ICT-commissieict@rohdaraalte.nl
Coördinator Kantinecommissie (BECO)beco@rohdaraalte.nl
Planning vergaderingen en activiteiten kantineplanning-beco@rohdaraalte.nl
Coördinator accommodatiecoordinator.accommodatie@rohdaraalte.nl

Media en Communicatie

Bestuurslid media & communicatiebestuurslidcommunicatie@rohdaraalte.nl
Communicatie algemeencommunicatie@rohdaraalte.nl
Webmasterwebredactie@rohdaraalte.nl
Secretaris commissie media archiefhistorie-archief@rohdaraalte.nl
Club-TV en Narrowcastingnarrowcasting@rohdaraalte.nl

Rohda clubmensen

Teamleider Rohda clubmensenrohdaclubmensen@rohdaraalte.nl
Coördinator stagiairesstage@rohdaraalte.nl
Contactpersoon huldigingenkampioenen@rohdaraalte.nl
Contactpersoon enquêteshoegaathet@rohdaraalte.nl
Sinterklaassinterklaas@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken algemeen

Teamleider voetbalzakenvoetbalzaken@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator voetbalzakenoc-voetbalzaken@rohdaraalte.nl
Planning trainingsvelden & kleedkamerstraining@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken opleiding jeugd

Algemeen:

Hoofd jeugdopleidingho@rohdaraalte.nl
Scouting jeugdscouting@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator jeugdopleidingoc-jeugdopleiding@rohdaraalte.nl

Onderbouw (F-league t/m onder 10):

Technisch coördinator onderbouwtc-onderbouw@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator F-league / onder 8oc-fleague-onder8@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator onder 9 / onder 10oc-onder9-10@rohdaraalte.nl

Middenbouw (onder 11 t/m onder 14):

Technisch coördinator middenbouwtc-middenbouw@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator middenbouwoc-middenbouw@rohdaraalte.nl

Bovenbouw (onder 15 t/m onder 19):

Technisch coördinator bovenbouwtc-bovenbouw@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator bovenbouwoc-bovenbouw@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken keepers

Technisch coördinator keeperskeepers@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator keeperskeepers@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken prestatievoetbal senioren

Technisch coördinator prestatievoetbal seniorentc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl
Organisatorisch coördinator prestatievoetbal seniorenoc-prestatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken recreatieve senioren

Coördinator recreatieve seniorenrecreatievoetbalsenioren@rohdaraalte.nl

Voetbalzaken fysieke, pedagogische en mentale begeleiding

Coördinator fysieke, pedagogische & mentale begeleidingmedisch@rohdaraalte.nl
Aandacht voor iedereenavi@rohdaraalte.nl

Wedstrijdzaken

Teamleider wedstrijdzakenwedstrijdzaken@rohdaraalte.nl
Secretaris scheidsrechtercommissiescheidsrechters@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris jeugdwedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris seniorenwedstrijdsecretaris-senioren@rohdaraalte.nl
Wedstrijdsecretaris zaalwedstrijdsecretaris-zaal@rohdaraalte.nl
Contactpersoon externe toernooientoernooien@rohdaraalte.nl
Secretaris commissie kleding & materialenkledingfonds@rohdaraalte.nl
Coördinator materialenmaterialen@rohdaraalte.nl
Vragen wedstrijdzaken-app en bondsteamssportlink@rohdaraalte.nl

Diversen

Secretaris Vrienden van Rohda Raaltevvrr@rohdaraalte.nl
Naar boven