Nieuws

Corona/Covid-19 Update

Rohda Raalte houdt zich aan de landelijke richtlijnen van de KNVB, het NOC*NSF en de RIVM. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het Coronavirus zich kan verspreiden onder onze leden, vrijwilligers en bezoekers, maar zeker ook bij hun familie, vrienden en bekenden.

Hieronder hebben wij een aantal maatregelen gegroepeerd weergegeven. Ook hebben wij een aantal nuttige overzichtsplaatjes toegevoegd. Voor spelende leden graag speciale aandacht voor het kopje “kleedkamers en wedstrijdtijden”.

Ervaringen kunnen ertoe leiden dat wij de Coronamaatregelen nog wijzigen, aanvullen of aanscherpen.

(Denkt u er ook nog even aan dat ons sportpark rookvrij is met uitzondering van de aangewezen rookplekken?)

Gezondheidscheck en maatregelen:
Voordat je het sportpark betreedt ga je akkoord met de volgende punten:
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand; Alleen voor kinderen t.e.m. 12 jaar geldt onderling een uitzondering.
• vermijd drukte.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak

Parkeren
• Het parkeren en halen/brengen achter de tribune blijft onveranderd van kracht. Deze maatregel staat overigens los van het Coronavirus. Dit is het gevolg van afspraken met de gemeente Raalte.

Corona maatregelen op het sportpark
• Op de relingen van het hoofdveld zijn 1 ½ meter teksten aangebracht.
• Aan de lange zijden en verre zijde van het hoofdveld zijn rode en zwarte 1 ½ meter stippen op de grond aangebracht.
• Op de tribune mogen alleen de stoeltjes met Rohda Raalte sticker worden gebruikt.

Door deze maatregelen bedraagt het aantal plaatsen rondom het hoofdveld ruim 500.

Kantine
• Het terras / de tent betreden of verlaten mag uitsluitend plaatsvinden vanuit de kantine.
• “Zitten” en afstand houden is verplicht.
• De kantine heeft maximaal 94 zitplaatsen en het terras heeft maximaal 90 zitplaatsen.
• Houd u aan het op de tafel aangegeven aantal personen van die tafel.
• Volg de looproutes (eenrichtingsverkeer in kantine).
• Banken/stoelen en tafels mogen niet verzet worden.
• Registreren en aftekenen voor de gezondheidsmaatregelen is verplicht.
• Ontsmet uw handen bij de entree.
• Houd u aan de aanwijzingen in de kantine en aan de hier geldende maatregelen.

Ontvangst tegenstander en scheidsrechters
• Er kan, door de 1 ½ meter regel, slechts een beperkt aantal personen in de ontvangstruimte tegelijk aanwezig zijn. Mede hierdoor kunnen we de Rohda Raalte kaderleden vragen om wat sneller afscheid te nemen.
• De kaderleden van het thuis-team worden verzocht om met een beperkt aantal personen naar de ontvangstruimte te komen. Eén of maximaal twee kaderleden moet voor de meeste teams mogelijk zijn.
• Houd u in de ontvangstruimte aan 1 ½ meter regel. Houd indien nodig afstand op de trap.
• Personen die geen directe bemoeienissen rondom wedstrijden hebben worden verzocht de ontvangstruimten te mijden.
• Kijk voor aanvullende maatregelen voor Rohda Raalte 1 bij “thuiswedstrijden Rohda Raalte 1”.
• Was of desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de ontvangsthal /entree.
• Registreer u bij binnenkomst van de entree.

Kleedkamers en wedstrijdtijden
Let erop dat de 1 ½ meter norm ook voor de volwassen kaderleden en andere begeleiders van onze jeugdteams geldt. Wijs ook de scheidsrechters op de beperkte ruimte in hun kleedkamer.

Trainingen senioren
Zoals u weet geldt de 1 ½ meter norm ook in de kleedkamers. Voor de trainingsavonden is het helaas niet mogelijk om 2 kleedkamers per team beschikbaar te stellen. De seniorenleden kunnen dan ook niet allemaal tegelijk van hun kleedkamer gebruik maken. Bekijk per team hoe dit opgelost wordt. (bijvoorbeeld: iets eerder met de training stoppen van één groep).

Wedstrijdtijden senioren
Wij hebben besloten om ingaande 13 september op de zondagen aan elk team 2 kleedkamers beschikbaar te stellen. Deze (Corona-)service aan onze leden en vooral ook aan onze gasten heeft een aantal voor- en/of nadelen:
• De druk op het aantal zitplaatsen in de kantine en de tent neemt af.
• De thuiswedstrijden worden in twee blokken gespeeld namelijk om 9:30 en om 12:30. I.v.m. de overloop begint de late wedstrijd 1 uur later dan gebruikelijk.
• Teams die hun aanvangstijdstip op 11.30 uur hebben staan, kunnen deze laten veranderen naar 09.30 uur.
• De opgave dient vóór zondag 6 september a.s. binnen te zijn bij de wedstrijdsecretaris senioren.
• Er zijn 2 en soms 3 teams die om 9:30 i.p.v. om 12:30 gaan spelen. Aanwijzing gebeurt bij toerbeurt.

Tijdens de wedstrijd
Voor de spelende teams zijn de meeste maatregelen inmiddels duidelijk. Denk aan de 1 ½ meter regel en daarmee het aantal mensen op de bank. Laat de extra reserves achter de reling plaatsnemen en zorg ervoor dat uw publiek zich ook aan de Corona maatregelen houdt.

Vriendschappelijke wedstrijden
Het aantal vriendschappelijke wedstrijden zal tijdens de Coronatijd beperkt worden goedgekeurd. De druk op beschikbare kleedkamers is hier één van de hoofdoorzaken van.

Uitwedstrijden en mondkapjes
• U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Personen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om dan een mondkapje te dragen.
• Wij adviseren wij om met maximaal 4 personen in de auto plaats te nemen.
• Overleg met de kaderleden van uw team.
• Sporters en begeleiders dragen, indien van toepassing, zelf zorg voor de aanschaf van een niet-medisch mondkapje.

Thuiswedstrijden Rohda Raalte 1
• Voor wedstrijden waarbij wij meer dan 250 personen verwachten geldt een apart protocol. Houd de website in de gaten.
De mensen bij en rondom de kassa zijn op de hoogte van de maatregelen of kunnen u doorverwijzen.
• Betaal zoveel mogelijk cashless of met de pin.
• Toon uw entreebewijs, lidmaatschaps- of vrijwilligerspas

Ontvangst:
• Wij vragen onze gasten om zelf hun drankje bij de gastdames of -heren op te halen. Er wordt niet uitgeserveerd, wel ingeschonken.
• Door de 1 ½ meter norm zal het aantal gasten in de bestuurskamer tot 15 beperkt moeten blijven.
• Het is mogelijk dat besloten wordt dat we op toekomstige wedstrijddagen de ontvangst naar een andere ruimte verplaatsen.

Namens het bestuur
Wij wensen U een prettig seizoen!

Voor jou geselecteerd

Naar boven