Nieuws

Corona update – vervolg

Corona update – vervolg

Zoals we in ons vorig bericht aangaven, hebben we de detailuitwerking en adviezen van de KNVB afgewacht en berichten wij nu puntsgewijs over de verdere maatregelen rondom het Coronavirus.

Algemene bepalingen

Kleedkamers, ouders , WC en AED

 • De douches en kleedkamers zijn gesloten. S.v.p. thuis omkleden en douchen.
 • Ouders hebben vanuit overheidswege geen toegang tot sportpark.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets.
 • Auto’s plaatsen op de nieuwe parkeerplaats achter de tribune. Kinderen kunnen daar, of bij het grote hek afgezet worden.
 • Alleen het toilet in het SCAS-gebouw is beschikbaar.
 • De AED’s in het SCAS-gebouw en bij kleedkamer 5 t/m 12 ( 1e deur is open) zijn beschikbaar.

Jeugd:

Invulling op de zaterdagen voor de jeugd van 9 tot en met 12 jaar:

De komende 3 weken organiseert de jeugdopleiding op de zaterdagmorgen per leeftijdsklasse een intern mixtoernooi op de velden 1 en 4. Spelers en kaderleden ontvangen hierover nader bericht van het hoofd opleiding en/of coördinatoren.

Invulling op zaterdag voor jeugd vanaf 13 jaar:

Trainers en/of leiders kunnen alleen “schriftelijk” bij de wedstrijdsecretaris jeugd, trainingen of onderlinge wedstrijden op de zaterdagen aanvragen. ( wedstrijdsecretaris-jeugd@rohdaraalte.nl ).

De wedstrijdsecretaris, Gerard Rientjes zal:

 •  afhankelijk van de vraag wedstrijden of trainingen indelen na 12.30 uur
 • de veldindeling inbrengen in de voetbalzaken app en deze is derhalve zichtbaar op de TV in de hal van het clubhuis

Wij wijzen erop:

 • dat er zoveel mogelijk zelf voor leiding moet worden gezorgd. De scheidrechter bezetting wordt verder bekeken.
 • dat er geen reserveshirts voor wedstrijden beschikbaar zijn. Wees creatief met hesjes.
 • er op de zaterdagen slechts een kleine bezetting van gastheren aanwezig zal zijn.

Senioren (alleen trainingen)

 • Senioren mogen met groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter trainen.
 • De groepjes dienen de gehele training in dezelfde samenstelling te trainen.
 • Het bestuur heeft twijfels over de zelfdiscipline van enkele seniorenteams in combinatie met de nieuwe maatregelen.

Teams die overwegen om ondanks de beperkingen toch te willen trainen:

 • Melden dit uiterlijk zondagmiddag 17:00 uur bij wedstrijdsecretaris senioren Bernard Jansen.
 • Geven aan wie van de elftalleiding op maandagavond telefonisch beschikbaar is om gebeld te worden over dit voornemen (vanaf 19:00 uur).  Graag naam en telefoonnummer opgeven.
 • Geven tijdens dit gesprek aan hoe ze de training Coronaproof denken te gaan verzorgen en wie eindverantwoordelijk is voor de zelfdiscipline van het team. Voorzitter Han Reinders en teamleider Voetbalzaken Wim Kieftenbeld zullen de belronde initiëren.
 • Na dit gesprek zal wel of niet toestemming worden gegeven om te gaan trainen.
 • Toestemming kan worden ingetrokken na verloop van tijd in combinatie met getoonde zelfdiscipline.

We hebben met ons allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Hopelijk overwinnen we het virus snel!

Het bestuur

Voor jou geselecteerd

Naar boven