Nieuws

De Grote Rohda Raalte Loterij is begonnen

Maart vorig jaar hebben wij de verbouwde kantine in gebruik kunnen nemen. Dat was vlak voor corona. Helaas hebben wij daarna weinig kunnen profiteren van de mooie kantine. De kantineopbrengst is van wezenlijk belang voor het financieel gezond houden van de vereniging en om diverse wensen om de sportaccommodatie toekomstbestendig te maken.

Door het wegvallen van de kantine-inkomsten zijn wij nog meer aangewezen op acties om geld binnen te krijgen. De Grote Rohda Raalte verloting is één van die acties. Met de opbrengst van de verloting kunnen wij de dug-outs voor de velden 3 en 7 bekostigen.

Afgelopen week zijn de lotenboekjes voor de teams afgegeven aan de leiders/trainers van de diverse teams. Zij hebben de lotenboekjes overhandigd aan de spelers. Wij hopen dat alle spelers hun best doen om zo veel mogelijk loten te verkopen. De opbrengst van de verkoop moet uiterlijk in de week van 10 t/m 14 mei bij de leider/trainer ingeleverd worden.

Mocht er iemand zijn die een extra boekje wil ontvangen om te verkopen dan graag een mail sturen naar verloting@rohdaraalte.nl onder vermelding van de naam, het adres en evt. het team. Er wordt dan voor gezorgd dat het boekje bij de verkoper afgeleverd wordt.

Wij hopen te mogen rekenen op jullie enthousiasme en danken jullie alvast voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Wim Holterman en Theo Velderman van de Verlotingscommissie

Voor jou geselecteerd

Naar boven