Nieuws

Vacature hoofd opleiding

Rohda Raalte is de jeugdopleiding verder aan het ontwikkelen. Wij zijn een voetbalvereniging van 1500 leden, waarvan de jeugdafdeling verreweg het grootste deel is. In ons beleidsplan hebben we nadrukkelijk het belang van breed opleiden staan, met als doel om in ons eerste team eigen jeugdspelers op niveau af te kunnen leveren. Daarnaast vinden we het ook van groot belang dat iedere jeugdspeler zijn of haar eigen ontwikkeling mag doormaken. Daarbij staat binnen Rohda Raalte spelplezier en het krijgen van gelijke kansen centraal.

Rohda Raalte is van oudsher voor spelers, trainers en vrijwilligers een aansprekende vereniging. We vinden het belangrijk dat spelers, trainers, ouders, supporters, sponsoren, vrijwilligers en alle betrokkenen zich thuis voelen op ons sportpark “Tijenraan”. Een veilig sportklimaat vinden we hierbij van het allergrootste belang.

Ons Hoofd Jeugdopleidingen (HO) heeft de taak om de trainers in de middenbouw O11 tot en met O14 te begeleiden en te coachen en de Technisch coördinator onderbouw (F- league, O8, O9, O10) en Technisch coördinator bovenbouw (O15, O17, O19) aan te sturen op de uitvoering van het beleidsplan.

In jouw rol als HO en TC-middenbouw richt jij je op coaching en begeleiding voor de middenbouw en focus je op zowel de voetbaltechnische zaken als op de pedagogische en didactische zaken, met voetbalplezier als belangrijke pijler voor spelers en (stagiair)trainers.

Als Hoofd Opleidingen bewaak je de kaders van het technisch beleid van de vereniging in samenwerking met de TC-onderbouw en TC-bovenbouw. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het volgen van jeugdspelers, in samenwerking met scouting en ben je lid van team Voetbalzaken.

Wat verwachten wij van een Hoofd Opleiding:

Algemeen:

 • In bezit van minimaal KNVB-diploma: TC2/UEFA B en daarnaast in bezit van de opleiding HO-B (voorkeur HO-A) of de bereidheid deze te volgen;
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en vaardigheden om spelers en trainers/coaches tijdens trainingen gevarieerde oefenstof aan te bieden, gericht op het ontwikkelen en opleiden van jeugdspelers.
 • Is conform het beleidsplan van Rohda Raalte resultaatgericht wat betreft het begeleiden en coachen van trainers/coaches en kan het proces bewaken.
 • Heeft de capaciteiten en ervaring om in een leidende functie goed te functioneren en samen te werken in een team.
 • Je bent bekend met de leeftijdsspecifieke kenmerken van de jeugdspelers in de middenbouw
 • Verzorgt en/of organiseert interne opleidingen.
 • Begeleidt de stagiaires in de middenbouw

Communicatie:

 • Is communicatief vaardig en weet dit op de juiste manier aan anderen over te brengen (pedagogisch en didactisch). Kan daarbij gebruik maken van ons pedagogisch team.
 • Is laagdrempelig in het contact met leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers van Rohda Raalte.
 • Toont zich een ambassadeur voor Rohda Raalte, zowel binnen als buiten de vereniging.
 • Neemt deel aan teamoverleggen van bijv. team Voetbalzaken en initieert samen met de organisatorische coördinatoren de tijdige overleggen met zijn trainers en TC-onderbouw en TC-bovenbouw.
 • Onderhoudt goed contact met de trainers in de middenbouw.

Overig

 • Heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in een soortgelijke functie.
 • Is actief in het verder verbeteren van het technisch jeugdbeleid.
 • Streeft spelplezier en een veilig sportklimaat na, zodat spelers zich thuis voelen binnen de vereniging.
 • Verricht administratieve werkzaamheden met betrekking tot opleidingsresultaten, scouting en selectie.
 • Draagt zorg voor de teamindeling voor het nieuwe seizoen, samen met trainers, scouting en organisatorische coördinatoren.
 • De HO dient minimaal beschikbaar te zijn op de zaterdagen bij de wedstrijden van de middenbouw en is met enige regelmaat aanwezig bij wedstrijden van de onderbouw en bovenbouw.

Wat heeft Rohda Raalte te bieden:

 • Een vereniging met een gezond sportklimaat waarin we talent in welke vorm dan ook willen ontwikkelen.
  • Een passende vergoeding.
  • Een ondersteuning in het kunnen volgen van opleiding HO-B of HO-A.
  • Een kledingpakket.
  • Een uitdaging om mee te denken over het verder ontwikkelen en uitvoeren van het technisch beleid.

Ben jij het Hoofd Opleiding / TC-middenbouw die wij zoeken?

Neem dan direct contact op met Wim Kieftenbeld: voetbalzaken@rohdaraalte.nl (Teamleider Voetbalzaken)

Voor jou geselecteerd

Naar boven