Nieuws

Bestuurswisselingen tijdens goed bezochte ALV

Op maandag 27 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De opkomst was hoog met bijna 90 leden en vrijwilligers, maar de agenda was dan ook gevuld met veel belangrijke onderwerpen. Voor de leden komt binnenkort een vergaderverslag beschikbaar.

We lichten een van de onderwerpen uit, namelijk de bestuurswisseling. De voorzitter, Han Reinders, nam met mooie woorden afscheid van de volgende bestuursleden:

Cato Disselhorst – coördinator communicatie en media

Cato heeft zich gedurende twee jaar vol enthousiasme ingezet voor o.a. het behoud en digitaal gaan van de Bult, het initiatief tot een nieuwe website en online-bijeenkomsten in coronatijd. Met haar open en vrolijke uitstraling was ze een verrijking voor het bestuur. Cato blijft wel voor het communicatieteam behouden. Haar functie binnen het bestuur (en de voorzittersrol van het communicatieteam) wordt ingevuld door Jet Tusveld. Zij gaat zich in de eerste plaats richten op de voltooiing van de nieuwe website en het opzetten van een goede communicatiestructuur.

Marloes Fuselier – coördinator wedstrijdzaken

Maar liefst zeven jaar heeft Marloes deel uitgemaakt van het bestuur. Behalve haar inzet voor de recreatieteams, heeft ze het bestuur ook regelmatig voorzien van juridisch advies. Met haar verhelderende analyses heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd. Helaas is er nog geen opvolging gevonden voor Marloes. Haar taken worden in de tussentijd verdeeld onder de overige bestuursleden.

Frank Veldhuis – penningmeester

Drie jaar lang heeft Frank met veel kennis van zaken en toewijding de rol van penningmeester vervuld. Franks motto was: ‘ik zit hier niet voor mezelf maar voor de leden en vrijwilligers van Rohda Raalte’, wat een prachtig uitgangspunt is. De verslaglegging was altijd heel goed voor elkaar, en Franks houding wat betreft de financiële uitgaven positief kritisch. Frank wordt opgevolgd door Mark Holterman. In de functie van penningmeester gaat hij onderdeel uitmaken van het dagelijks bestuur. Hij streeft ernaar de financiële gezondheid van Rohda Raalte te behouden en hoopt gezamenlijk veel moois te bereiken.

Uiteraard gingen de vertrekkende bestuursleden niet naar huis zonder luid applaus en een prachtige bos bloemen.

Zeker ook het vermelden waard is de overhandiging van een cheque van € 2.500,- door Paul Reinders van de Vrienden van Rohda Raalte. ‘Bedoeld voor verfraaiing van de buitenkant van onze mooie accommodatie, en dan met name het hek’, aldus Paul.

Een volle kantine, en dat op maandagavond
Afscheid van bestuurslid Marloes Fuselier
Afscheid van bestuurslid Cato Disselhorst
Afscheid van penningmeester Frank Veldhuis
Paul Reinders overhandigt bestuurslid Frank van Rossum (Facilitaire Zaken) de cheque namens de VvRR

Voor jou geselecteerd

Naar boven