Nieuws

De beste wensen voor 2021……….en hoe bijzonder was het jaar 2020

Beste Rohda Clubmensen, de beste wensen voor 2021 en veel gezondheid toegewenst. Normaal presenteer ik de nieuwjaarsspeech traditioneel op de nieuwjaarsreceptie, maar deze zal dit jaar helaas niet gehouden worden.

Terugkijkend op 2020 is het een bijzonder jaar geweest. Begin 2020 mocht ik tijdens de nieuwjaarsreceptie in de alternatieve kantine boven in de Rohdahal nog zeer enthousiast het nieuwe jaar inluiden. We konden als vereniging uitkijken naar de ingebruikname van het nieuwe clubhuis en de afsluiting van het 90- jarig jubileum jaar.

Het werd helaas vanaf 15 maart toch heel anders door het oprukkende Corona virus en we waren genoodzaakt om trainingen en wedstrijden stil te leggen. Een ongekende ingreep, maar begrijpelijk gezien de omstandigheden. Gelukkig was het nieuwe clubhuis op 7 maart geopend en dit project afgerond net voor het uitbreken van de pandemie. Anderzijds konden we een week later de deuren weer sluiten.

Er is in de maanden erna nog wel gevoetbald maar met veel ups- en downs, waarbij we ons realiseren, dat niet iedereen waar voor zijn geld heeft gehad. Er waren ideeën te over om allerlei extra activiteiten te organiseren, maar zelfs dat was in de tijd niet mogelijk.

En wat gaat 2021 brengen voor onze vereniging Rohda Raalte?
De jeugd kan gelukkig door trainen vanaf het begin van 2021. Voor de senioren is het nog wel even aanzien hoe het 2e gedeelte van het seizoen zich gaat ontwikkelen.

Financieel hebben we gelukkig een goede buffer om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, maar daar blijft de bijdrage in de contributie van groot belang. Je zult begrijpen, dat we hier wel een extra beroep doen op alle leden om de vereniging te blijven steunen ook in mindere tijden.

Maar Rohda Raalte staat niet stil. We blijven de nieuwe jeugdorganisatie Rohda Raalte 2.0 verder ontwikkelen en het thema “aandacht voor iedereen” krachtig uitdragen en organiseren. Ook met de plannen voor het verder vernieuwen van onze accommodatie, blijven we volop mee bezig. Dus ik ben optimistisch en zie zeker meer dan voldoende lichtpunten. Hopelijk komt iedereen snel weer aan het voetballen!

Tevens wil ik graag vermelden dat onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 22 maart aanstaande.

Veel gezondheid toegewenst voor 2021 met een kloppend Rood Geel hart!

Namens het bestuur,

Han Reinders

Voor jou geselecteerd

Naar boven