Nieuws

Hoe gaat het Hoofdveld van Rohda Raalte er straks uitzien?

De laatste weken wordt ons vaak gevraagd hoe het hoofdveld er straks uit gaat zien met alle faciliteiten die er bij horen. Om niet altijd hetzelfde verhaal te moeten afsteken leek het ons praktisch om u met onderstaand verhaal hiervan op de hoogte te brengen.

Opruimwerkzaamheden door Rohda Raalte
De maandagploeg en onze vaste medewerkers André en Gerard Meijer zijn eind week 20 begonnen met het verwijderen van de lage reclameborden rondom het veld. In week 21 is de veldafrastering weggehaald. De maandagploeg is verder gegaan met de verwijdering van een tweetal netten en 12 palen van de ballenvangers achter de doelen. Ook de roll-boarding is door de firma Uythof in dezelfde week verwijderd en deze reclame-uiting komt niet meer terug. Een aantal weken geleden heeft de maandagploeg de beide dug-outs reeds verplaatst. Deze beide dug-outs stonden volgens de reglementen van de KNVB te dicht bij elkaar. Nu staan ze ruim 14 meter uit elkaar.

De staanders van de veldafrastering zijn door middel van een kraantje van ons lid Stefan van den Berg uit de grond getrokken. Dit bleek ook nog een heel karwei te zijn want veel paaltjes waren met behulp van beton destijds in de grond geplaatst en die moesten er nu weer uit. Ook de doelpotten waarmee de doelen vast in de grond stonden waren voorzien van een groot blok beton en deze zijn ook door Stefan met zijn kraantje eruit getrokken. Klasse Stefan!

Vervolgens hebben we een groot gedeelte van de bestrating rondom het hoofdveld met behulp van een shovel met Wim Kappert als machinist verwijderd. Tevens heeft Wim met zijn shovel ook de enorme betonnen voet van alle 12 ballenvangers verwijderd. Al met al is er door een klein aantal vrijwilligers in een korte tijd enorm veel werk verzet.

Nieuw Kunstgrasveld
De komende weken zal begonnen worden met allerlei grondwerkzaamheden bestaande uit afgraven van de grasmat (50 cm diep), verleggen en aanleggen van diverse leidingen, aanbrengen kolken in de bestrating rondom het veld ten behoeve van de afwatering, aanleggen van een ringleiding en een grote betonnen kelder ten behoeve van een beregeningsinstallatie, verplaatsen van een drietal lichtmasten, leggen van een extra kabel ten behoeve van een schakeling in de veldverlichting (trainings- en wedstrijdverlichting) naast de huidige lichtschakelkast voor de overige velden, aanbrengen van een tweetal verharde opstelplaatsen ten behoeve van verplaatsbare doelen en doeltjes naast de beide staantribunes, aanpassen velddrainage en het afgegraven veld weer vullen met een aantal soorten grond.

Wanneer dit allemaal is uitgevoerd dan wordt er begonnen met het uitrollen van de kunstgrasmat. Daarna wordt de mat gevuld met een infill (zeer speciaal dun zand en tot zwarte korrels gemalen autobanden). Dan worden de doelen (kooimodel) en de hoekvlaggen geplaatst. Als laatste zal de veldafrastering (gegalvaniseerd) worden geplaatst en vindt de herbestrating rondom het veld plaats. Aan de afrastering zullen een tweetal rails bevestigd worden voor de reclameborden en achter de beide doelen zal in de afrastering een ballenvanger met een hoogte van 5 meter worden geplaatst. De herbestrating zal grotendeels door vrijwilligers van Rohda Raalte worden uitgevoerd.

De beschikbare tijd om bovenstaande te verwezenlijken is 8 à 10 weken met een mogelijkheid tot een uitloop naar 12 weken in verband met eventuele onwerkbare dagen. Na beëindiging van de werkzaamheden heeft Rohda Raalte weer een speelveld om trots op te zijn!

Er is bewust niet direct gekozen voor LED verlichting vanwege de aanzienlijke kosten hiervan en het feit dat de lampen voor de jeugdinterland Nederland-Duitsland (onder 19) in september 2015 nog zijn vervangen. Indien de huidige lampen vervangen moeten worden kunnen we relatief eenvoudig tot LED verlichting overgaan. Wel is gekozen voor een kunstgrasveld met een maximale vezellengte en hoge vezeldichtheid op basis van de maximale toegestane KNVB afmetingen en een beregeningsinstallatie, welke nadien niet meer aan te leggen zijn.

Ik hoop met dit verhaal een ieder duidelijkheid te hebben gegeven hoe het nieuwe veld er straks uit zal gaan zien.

Namens de accommodatiecommissie Rohda Raalte

Jan Klein Douwel, secretaris

Voor jou geselecteerd

Naar boven