De nieuwe generatie

In september 2009 werd de ‘nieuwe Bult’ door voorzitter Harry Paauw in de Rohdakantine gepresenteerd. Met als resultaat: een ander formaat, elke editie een andere voorkant, veel nieuwe rubrieken en nieuwe redacteuren. Maar de naam van ons clubblad is overeind gebleven. Gezien de historie en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt aan De Bult nieuwe stijl mogen wij aannemen dat het clubblad De Bult ook de komende jaren een bindend element binnen Rohda Raalte zal zijn.

9009766236_e1ef8e7feb_b


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven